Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách học viên nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 8/2016

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ số 2334/QĐ-ĐHKT ngày 23/08/2016 và Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ số 2335/QĐ-ĐHKT ngày 23/08/2016


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Danh sách học viên nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 08/2016

>> Xem danh sách chi tiết:

- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ số 2335/QĐ-ĐHKT ngày 23/08/2016
- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ số 2334/QĐ-ĐHKT ngày 23/08/2016


Trường ĐHKT - ĐHQGHN