Trang Đào tạo sau đại học
 
Nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ để miễn học phần tiếng Anh cơ bản

Thông báo số 3944/TB-ĐHKT ngày 23/12/2019 về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ để miễn học phần tiếng Anh cơ bản


Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5725 /QĐ-ĐHKT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ vào hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ( Gọi tắt là Hướng dẫn 297);

Căn cứ vào hướng dẫn số 129/HD-ĐHQGHN ngày 15/01/2019 về việc thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo thời hạn nộp chứng chỉ để miễn học phần tiếng Anh cơ bản năm 2020 đối với Khóa QH-2016-E.CH và QH-2017-E.CH, QH-2018-E.CH, QH-2019-E.CH bậc đào tạo thạc sĩ cụ thể như sau:

 

1. Số lượng nộp: 02 bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh theo quy định tại Điều 3, Hướng dẫn 297.

2. Thời gian nộp: Sáng từ 8h00 đến 11h00; chiều từ 14h00 đến 16h00 theo các đợt sau:

Đợt 1: Từ ngày 09/03/2020 đến hết ngày 18/03/2020

Đợt 2: Từ ngày 15/06/2020 đến hết ngày 24/06/2020

Đợt 3: Từ ngày 20/08/2020 đến hết ngày 28/08/2020

Đợt 4: Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020

Lưu ý:

- Học viên phải nộp chứng chỉ tiếng Anh trước khi nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ.

- Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hạn sử dụng ít nhất 1 tháng tại thời điểm nộp minh chứng trình độ ngoại ngữ. Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học.

- Học viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh trước thời hạn theo thông báo trên nếu chứng chỉ hết thời hạn trước ngày 09/03/2020.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms. Lê Thị Dung, Phòng Đào tạo.

(Phòng 504, nhà E4; email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 - máy lẻ 504).
 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN