Trang Đào tạo sau đại học
 
Quyết định về việc quy định mức thu tiền làm thẻ sinh viên, tài liệu cho sinh viên, học viên nhập học khóa QH-2017-E

Quyết định số 1476/QĐ-ĐHKT ngày 2/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN>> Download Quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN