Trang Đào tạo sau đại học
 
Điều chỉnh phòng học của các lớp Thạc sĩ từ ngày 28/11/2020

Thông báo số 3601/TB-ĐHKT ngày 26/11/2020 về việc điều chỉnh phòng học của các lớp Thạc sĩ từ ngày 28/11/2020


Căn cứ Thông báo số 2294/TB-ĐHKT ngày 24/08/2020 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ I, năm học 2020-2021,

Căn cứ Công văn số 3588/ĐHKT-HCVP ngày 26/11/2020 về việc để xe ô tô và xe máy của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên tại giảng đường 109 Hồ Tùng Mậu,

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh phòng học của các lớp Thạc sĩ từ ngày 28/11/2020 cho đến hết ngày 31/01/2021, chi tiết đính kèm Thông báo.

Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho giảng viên, học viên biết và thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN