Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Nguyễn Trúc Lê1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: 
Nguyễn Trúc Lê
Tên thường gọi:
Nguyễn Đình Long
Năm sinh:
1976
Chức vụ:
Phó Hiệu trưởng, Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Học vị:
Tiến sĩ
Học hàm: Phó giáo sư (2016)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Ba Lan
Email:
trucle@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84-4) 37547506 ext. 604
Di động:
(84) 933.658.888
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:
 • 1995-2000: Tốt nghiệp loại xuất sắc Thạc sĩ Kinh tế - Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Tổng hợp Gdansk, Ba Lan.
 • 2001-2006: Tốt nghiệp loại xuất sắc Tiến sĩ Kinh tế - Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tổng hợp Kingston London - Anh.
3. Nghiên cứu và giảng dạy
3.1. Quá trình công tác:
 • 12/2013 - đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2012 - nay: Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Giảng viên đào tạo các chương trình quản lý kinh tế nhà nước cho lãnh đạo cấp cao của các tỉnh thành tại Việt Nam.
 • 2011: Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng, Cố vấn chiến lược một số ngân hàng tại Hà Nội.
 • 2010: Chuyên gia cố vấn - cùng Tập đoàn kiểm toán quốc tế KPMG tái cấu trúc quản trị tài chính cho các ngân hàng và tập đoàn kinh tế nhà nước: Tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán nợ, phân tích đánh giá hệ thống, định giá tài sản và tham gia quản trị xây dựng hệ thống quy trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
 • 2009: Giảng viên kiêm nhiệm đào tạo MBA Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội: Giảng dạy các khóa CEO, quản trị doanh nghiệp, tài chính, kỹ năng mềm, quản trị công nghệ kinh doanh cho tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, các ngân hàng, Sở Bộ Ban Ngành tại Hà Nội, TP HCM, các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Ninh Bình, Đà Nẵng, Vũng Tàu.
 • 2009: Giám đốc Điều hành tổ chức UKAV Vietnam - Hội Đồng Anh quản lý 2100 thành viên đã từng du học tại Anh và đang giữ các vị trí cao trong các ngân hàng, tập đoàn, công ty tại Việt Nam: Hoạt động thiện nguyện, thành viên Hội Đồng Anh xây dựng Hiệp hội, huy động quỹ, phát triển nghề nghiệp cho thành viên, đào tạo và nâng cao nghiệp vụ tài chính ngân hàng, quản trị doanh nghiệp. Phối hợp với các trường Đại Học Anh xây dựng thương hiệu và tuyển sinh.
 • 2008 - 2009: Chuyên gia - cùng Tập đoàn kiểm toán Ernst & Young tái cấu trúc hệ thống đầu tư cho Tập đoàn đầu tư Sovico Holdings: Cơ cấu danh mục đầu tư, cơ cấu thuế, xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quy trình đầu tư nhằm đảm bảo hệ thống phân tích, đánh giá chỉ số, triển khai dự án và giám sát thực hiện đầu tư thông suốt.
 • 2007 - 2008: Giám đốc Đầu tư Phát triển Kinh doanh - INB Investment: Tìm kiếm cơ hội, phân tích đánh giá, mua bán sát nhập và thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực cao su, sân golf, khu công nghiệp, y tế, trường học và bất động sản.
 • 2006 - 2007: Giám đốc Phát triển chiến lược kinh doanh, kiêm Trưởng Ban Quản lý Nhân sự - Tập đoàn nhập khẩu phân phối thủy sản London - Anh Quốc: Cố vấn Hội đồng Quản trị xây dựng chiến lược kinh doanh của tập đoàn, Quản lý điều hành 215 cán bộ phát triển kinh doanh trên toàn nước Anh. Thực hiện kế hoạch kinh doanh, phát triển chuỗi các siêu thị, phát triển thị trường và PR thương hiệu.
 • 2001 - 2006: Giảng viên Kinh tế - Giảng dạy tại Trường Đại Học Kingston London, Anh Quốc kiêm Chuyên viên tư vấn cao cấp phát triển doanh nghiệp của Anh, Hy Lạp và Ba Lan: Giảng dạy quản trị doanh nghiệp, quản trị đầu tư, tài chính ngân hàng, tài chính vi mô và quản trị rủi ro.
 • 1998 - 1999: Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Ba Lan, phụ trách bộ phận tín dụng. Công tác tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần BIG Bank - Deutsche Bank - Ba Lan: Xây dựng hệ thống tín dụng, đánh giá kiểm soát cho vay và sau cho vay, thẩm định tài sản và quản trị rủi ro tín dụng.
3.2. Hướng dẫn, đào tạo:
 • Học viên cao học: 20
 • Nghiên cứu sinh: 03
3.3. Kinh nghiệm tư vấn quản lý kinh tế, chính sách tại Việt Nam:
 • Mô hình phát triển kinh tế địa phương, kinh tế phát triển bền vững, tập đoàn nhà nước
 • Đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam 2011/2012
 • Nguyên nhân dẫn đến lạm phát hiện nay và đề xuất kiềm chế lạm phát 2011/2012
 • Nợ công và các giải pháp quản lý nợ công Việt Nam 2011/2012
 • Lãi suất và giải pháp ổn định thị trường tài chính 2011/2012
 • Nhận định thị trường kinh doanh vàng miếng 2011/2012
 • Đánh giá thực tế về lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng 2011/2012
 • Nợ xấu và xử lý nợ xấu của doanh nghiệp và tổ chức tài chính 2011/2012
4. Hướng nghiên cứu/ giảng dạy chính
 • Kinh tế, quản lý kinh tế, quản trị chiến lược trong tổ chức công, quản trị chiến lược;
 • Quản lý hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPIs, marketing và phát triển các kỹ năng;
 • Phát triển quản lý hoạt động của các thị trường và tổ chức tài chính ngân hàng,kiểm soát kiểm toán;
 • Hội nhập kinh tế quốc tế gắn với hội nhập chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nguồn nhân lực
5. Các công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Kiểm toán nội bộ, Đồng chủ biên, NXB Tài chính, 2015.
 2. Kế toán ngân hàng, Đồng chủ biên, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014.
 3. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính, Đồng chủ biên, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014.
 4. Quản trị chiến lược, Đồng chủ biên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
5.2. Các bài viết
5.2.1 Công trình nghiên cứu:
 1. Nghiên cứu, ứng dụng mô hình quản trị SOA trong các đơn vị dịch vụ công tỉnh Hà Nam, Mã số 11/2013/HĐ-NCKH&HTPT - Cấp Tỉnh, 2013-2015 - Chủ nhiệm.
 2. Ứng dụng khung kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam, Mã số KT13.01 - Cấp cơ sở, 2013-2014 - Chủ nhiệm.
 3. Nghiên cứu thực tiễn và hoàn thiện hệ thống thẩm định đầu tư cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí PV Power - Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Mã số QK.10.03 - Cấp cơ sở, 2012-2013 - Chủ nhiệm.
5.2.2. Các bài báo
 1. Le Nguyen, Truc, Ghatak, Subrata and Daly, Vincent. The export propensity of Polish SMEs. Prace Naukowe: Katedry Ekonomii I Zarzadzania Przedsiebiorstwem, 6, pp. 223-236. ISSN (print) 1644-499X, 2007.
 2. Nguyễn Trúc Lê, Khuynh hướng không muốn xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Gdansk, Ba Lan - Ứng dụng thực tiễn”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Kingston, London, Anh Quốc, 2007.
 3. Đinh Xuân Cường, Nguyễn Trúc Lê, Cơ cấu lại ngân hàng yếu kém: hành động khắc phục, giải pháp củng cố, Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương, Số 387, 2013.
 4. Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Đức Lâm, Phát triển du lịch Việt Nam - xanh và bền vững, bài học từ Thái Lan, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 392, 2013.
 5. Nguyễn Trúc Lê, Kinh nghiệm tái cấu trúc doanh nghiệp từ Tập đoàn Samsung - Hàn Quốc. Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, Số 395, 2013.
 6. Nguyễn Trúc Lê, Kinh nghiệm phát triển của Tập đoàn ExxonMobil, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 541, 2013.
 7. Nguyễn Trúc Lê, Xu hướng hướng phát triển du lịch xanh và bền vững - Khuyến nghị cho ngành du lịch Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 542, 2013.
 8. Nguyễn Trúc Lê, Nhu cầu cấp thiết ứng dụng nền tảng CNTT theo mô hình kiến trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đóng tàu Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 403, 2013.
 9. Nguyễn Trúc Lê, Đinh Xuân Cường, Phân tích diễn biến thị trường vốn, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 406, 2013.
 10. Nguyễn Trúc Lê, Ứng dụng giải pháp Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) nhằm cơ cấu lại hoạt động quản lý của các tổ chức tại Việt Nam, Hội thảo Khoa học Quốc Gia:Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam, 2013.
 11. Nguyễn Trúc Lê, Đinh Xuân Cường, Phân tích việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng yếu kém thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 409, tháng 9/2013.
 12. Nguyễn Trúc Lê, Đinh Xuân Cường, Phân tích diễn biến thị trường tiền tệ và vốn trong tháng 8/2013, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 410, tháng 9/2013.
 13. Nguyễn Trúc Lê, Đinh Xuân Cường, Phân tích diễn biến thị trường tiền tệ và vốn trong tháng 9/2013, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 412, tháng 10/2013.
 14. Nguyễn Trúc Lê, Đinh Xuân Cường, Nhận định về các chuyển động chính sách vĩ mô từ NHNN, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số tháng 10/2013.
 15. Nguyễn Trúc Lê, Giải pháp đột phá nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 200, tháng 2/2014.
 16. Nguyễn Trúc Lê, Tình hình biên mậu phía Bắc năm 2013, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 422, tháng 3/2014.
 17. Nguyễn Trúc Lê, Quản lý kinh doanh đa cấp: Nhìn từ kinh nghiệm của một số nước, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8, tháng 4/2014.
 18. Nguyễn Trúc Lê, Triển vọng kinh tế Trung Quốc trong năm 2014, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 424, tháng 4/2014.
 19. Nguyễn Trúc Lê, Đinh Xuân Cường, Đòn bẩy để các ngân hàng Việt Nam tiếp cận vốn Basel II, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Số tháng 7/2014.
 20. Nguyễn Trúc Lê, Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ SOA và khuyến nghị cho Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 204, tháng 6/2014.
 21. Nguyễn Trúc Lê, Một số khuyến nghị cho Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới trên đà hồi phục, Tạp chí Quản lý kinh tế, Số tháng 6, 7/2014.
 22. Nguyễn Trúc Lê, Mô hình cấu trúc định hướng dịch vụ trong tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế nhà nước, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, Số tháng 9/2014.
 23. Nguyễn Trúc Lê, Đinh Xuân Cường, Nguyễn Hoàng Hải, Giải pháp nâng cao năng lực quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 17, tháng 9/2014.
 24. Nguyễn Trúc Lê, Xây dựng mô hình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 212, tháng 2/2015.
 25. Nguyễn Trúc Lê, Lựa chọn mô hình quản trị phù hợp quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, Số tháng 3/2015.
 26. Nguyễn Trúc Lê, Tăng cường công tác quản trị điều hành trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 214, tháng 4/2015.
 27. Nguyễn Trúc Lê, Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Số tháng 5/2015.
 28. Le Nguyen,Truc, Wiguna, E., Yu T.H.K., Phuc, P.N.K., Dat, L.Q., Chou, S.Y. Selecting renewable energy technology via a fuzzy MCDM approach, in: Cha, J.Z., Chou, S.Y., Stjepandić, J., Curran, R., Xu, W. (Eds.) “Advances in Transdisciplinary Engineering. IOS Press, Netherlands, Vol. 1, 796-805. ISBN 978-1-61499-439-8 (print) | 978-1-61499-440-4, 2014.
 29. Le Nguyen,Truc, Emperical study of export aversion of Polish SMEs, International Journal of Management Research and Business Strategy, Vol 4, No 2, ISSN 2319-345X, April 2015.