Nguyễn Trúc Lê
06/09/2019 13:241. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: 
Nguyễn Trúc Lê
Năm sinh:
1976
Chức vụ:
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Học vị:
Tiến sĩ
Học hàm: Phó giáo sư (2016)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Ba Lan
Email:
trucle@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84-24) 37547506
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 1995-2000: Tốt nghiệp loại xuất sắc Thạc sĩ Kinh tế - Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Tổng hợp Gdansk, Ba Lan.
 • 2001-2006: Tốt nghiệp loại xuất sắc Tiến sĩ Kinh tế - Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tổng hợp Kingston London - Anh.

3. Nghiên cứu và giảng dạy

3.1. Quá trình công tác:

 • T9/2017 - nay: Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • T4/2017 - T9/2017: Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2013 - T4/2017: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2012 - 2013: Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Giảng viên đào tạo các chương trình quản lý kinh tế nhà nước cho lãnh đạo cấp cao của các tỉnh thành tại Việt Nam.
 • 2011: Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng, Cố vấn chiến lược một số ngân hàng tại Hà Nội.
 • 2010: Chuyên gia cố vấn - cùng Tập đoàn kiểm toán quốc tế KPMG tái cấu trúc quản trị tài chính cho các ngân hàng và tập đoàn kinh tế nhà nước: Tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán nợ, phân tích đánh giá hệ thống, định giá tài sản và tham gia quản trị xây dựng hệ thống quy trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
 • 2009 - 2012: Giảng viên kiêm nhiệm đào tạo MBA Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội: Giảng dạy các khóa CEO, quản trị doanh nghiệp, tài chính, kỹ năng mềm, quản trị công nghệ kinh doanh cho tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, các ngân hàng, Sở Bộ Ban Ngành tại Hà Nội, TP HCM, các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Ninh Bình, Đà Nẵng, Vũng Tàu.
 • 2009: Giám đốc Điều hành tổ chức UKAV Vietnam - Hội Đồng Anh quản lý 2100 thành viên đã từng du học tại Anh và đang giữ các vị trí cao trong các ngân hàng, tập đoàn, công ty tại Việt Nam: Hoạt động thiện nguyện, thành viên Hội Đồng Anh xây dựng Hiệp hội, huy động quỹ, phát triển nghề nghiệp cho thành viên, đào tạo và nâng cao nghiệp vụ tài chính ngân hàng, quản trị doanh nghiệp. Phối hợp với các trường Đại Học Anh xây dựng thương hiệu và tuyển sinh.
 • 2008 - 2009: Chuyên gia - cùng Tập đoàn kiểm toán Ernst & Young tái cấu trúc hệ thống đầu tư cho Tập đoàn đầu tư Sovico Holdings: Cơ cấu danh mục đầu tư, cơ cấu thuế, xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quy trình đầu tư nhằm đảm bảo hệ thống phân tích, đánh giá chỉ số, triển khai dự án và giám sát thực hiện đầu tư thông suốt.
 • 2007 - 2008: Giám đốc Đầu tư Phát triển Kinh doanh - INB Investment: Tìm kiếm cơ hội, phân tích đánh giá, mua bán sát nhập và thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực cao su, sân golf, khu công nghiệp, y tế, trường học và bất động sản.
 • 2006 - 2007: Giám đốc Phát triển chiến lược kinh doanh, kiêm Trưởng Ban Quản lý Nhân sự - Tập đoàn nhập khẩu phân phối thủy sản London - Anh Quốc: Cố vấn Hội đồng Quản trị xây dựng chiến lược kinh doanh của tập đoàn, Quản lý điều hành 215 cán bộ phát triển kinh doanh trên toàn nước Anh. Thực hiện kế hoạch kinh doanh, phát triển chuỗi các siêu thị, phát triển thị trường và PR thương hiệu.
 • 2001 - 2006: Giảng viên Kinh tế - Giảng dạy tại Trường Đại Học Kingston London, Anh Quốc kiêm Chuyên viên tư vấn cao cấp phát triển doanh nghiệp của Anh, Hy Lạp và Ba Lan: Giảng dạy quản trị doanh nghiệp, quản trị đầu tư, tài chính ngân hàng, tài chính vi mô và quản trị rủi ro.
 • 1998 - 1999: Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Ba Lan, phụ trách bộ phận tín dụng. Công tác tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần BIG Bank - Deutsche Bank - Ba Lan: Xây dựng hệ thống tín dụng, đánh giá kiểm soát cho vay và sau cho vay, thẩm định tài sản và quản trị rủi ro tín dụng.

3.2. Hướng dẫn, đào tạo:

 • Học viên cao học: 20
 • Nghiên cứu sinh: 03

3.3. Kinh nghiệm tư vấn quản lý kinh tế, chính sách tại Việt Nam:

 • Mô hình phát triển kinh tế địa phương, kinh tế phát triển bền vững, tập đoàn nhà nước
 • Đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam 2011/2012
 • Nguyên nhân dẫn đến lạm phát hiện nay và đề xuất kiềm chế lạm phát 2011/2012
 • Nợ công và các giải pháp quản lý nợ công Việt Nam 2011/2012
 • Lãi suất và giải pháp ổn định thị trường tài chính 2011/2012
 • Nhận định thị trường kinh doanh vàng miếng 2011/2012
 • Đánh giá thực tế về lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng 2011/2012
 • Nợ xấu và xử lý nợ xấu của doanh nghiệp và tổ chức tài chính 2011/2012

4. Hướng nghiên cứu/ giảng dạy chính

 • Kinh tế, quản lý kinh tế, quản trị chiến lược trong tổ chức công, quản trị chiến lược;
 • Quản lý hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPIs, marketing và phát triển các kỹ năng;
 • Phát triển quản lý hoạt động của các thị trường và tổ chức tài chính ngân hàng,kiểm soát kiểm toán;
 • Hội nhập kinh tế quốc tế gắn với hội nhập chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nguồn nhân lực

5. Các công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Kiểm toán nội bộ, Đồng chủ biên, NXB Tài chính, 2015.
 2. Kế toán ngân hàng, Đồng chủ biên, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014.
 3. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính, Đồng chủ biên, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014.
 4. Quản trị chiến lược, Đồng chủ biên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
 5. The export propensity of Polish SMEs, Đồng chủ biên, Kingston upon Thames, 2006.

5.2. Các bài viết

5.2.1 Công trình nghiên cứu:

 1. Nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước: Áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Đồng Nai, Mã số BĐKH/16-20 - cấp Bộ, 2016-2019 - Chủ nhiệm.
 2. Những vấn đề an ninh phi truyền thống của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Mã số QG.16.55 - cấp ĐHQGHN, 2016-2017 - Chủ nhiệm.
 3. Nghiên cứu xây dựng mô hình đảm bảo an ninh nguồn nước - áp dụng thử nghiệm đối với việc sử dụng nước cho thủy điện trên dòng chính Sông Đà, Mã số 2015.02.15 - cấp Bộ, 2015 - 2016 - Chủ nhiệm.
 4. Nghiên cứu, ứng dụng mô hình quản trị hướng dịch vụ (SOA) cho các đơn vị dịch vụ công nhằm thu hút đầu tư tại tỉnh Nam Định, Mã số 19/2015/HĐ-KHCN - cấp Tỉnh, 2016 - 2017 - Chủ nhiệm.
 5. Nghiên cứu, ứng dụng mô hình quản trị SOA trong các đơn vị dịch vụ công tỉnh Hà Nam, Mã số 11/2013/HĐ-NCKH&HTPT - Cấp Tỉnh, 2013-2015 - Chủ nhiệm.
 6. Ứng dụng khung kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam, Mã số KT13.01 - Cấp cơ sở, 2013-2014 - Chủ nhiệm.
 7. Nghiên cứu thực tiễn và hoàn thiện hệ thống thẩm định đầu tư cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí PV Power - Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Mã số QK.10.03 - Cấp cơ sở, 2012-2013 - Chủ nhiệm.

5.2.2. Các bài báo

Bài báo đăng tạp chí quốc tế

 1. Le NT, Cuong NM, Loc NV, Tuan NT, Mien NN, Applying the structural equation modeling in the determination of the risk groups causing water resource insecurity, International Journal of Scientific Research. Tập 2, số 1, trang 7-19, 2017
 2. Truc Le Nguyen, Huong Vu Van, Lam Duc Nguyen & Tuyen Quang Tran (2017) Does rising import competition harm Vietnam’s local firm employment of the 2000s?, Economic Research, Vol 30, Iss1, pp 1882-1895, DOI: 10.1080/1331677X.2017.1392883. ISI[SSCI], IF= 1,14 (2017). Taylor & Francis Journals, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2017.1392883. Tạp chí trong ISI (SSCI), Q2, Economics, Taylor & Francis, UK.
 3. Huong TTL, Le NT, Duc DA, Long NX, Prioritization of Factors Impacting on Water Security Using Analytic Hierarchy Process Method, Asian Journal of Scientific Research, tập 10, số 3, trang 236-243 (ISI/Scopus), 2017.
 4. Le Nguyen,Truc, Emperical study of export aversion of Polish SMEs, International Journal of Management Research and Business Strategy, Vol 4, No 2, ISSN 2319-345X, April 2015.
 5. Le Nguyen,Truc, Wiguna, E., Yu T.H.K., Phuc, P.N.K., Dat, L.Q., Chou, S.Y. Selecting renewable energy technology via a fuzzy MCDM approach, in: Cha, J.Z., Chou, S.Y., Stjepandić, J., Curran, R., Xu, W. (Eds.) “Advances in Transdisciplinary Engineering. IOS Press, Netherlands, Vol. 1, 796-805. ISBN 978-1-61499-439-8 (print) | 978-1-61499-440-4, 2014.
 6. Le Nguyen, Truc, Ghatak, Subrata and Daly, Vincent. The export propensity of Polish SMEs. Prace Naukowe: Katedry Ekonomii I Zarzadzania Przedsiebiorstwem, 6, pp. 223-236. ISSN (print) 1644-499X, 2007.

Bài báo đăng tạp chí trong nước

 1. Nguyễn Trúc Lê, Khuynh hướng không muốn xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Gdansk, Ba Lan - Ứng dụng thực tiễn, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Kingston, London, Anh Quốc, 2007.
 2. Ứng dụng mô hình phân tích thứ bậc để xác định trọng số của các nhóm nguy cơ gây mất an ninh nguồn nước khu vực dòng chính Sông Đà, Đồng tác giả (Lê, N.T., Cuong, N.M., Đạt, L.Q.), Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 13, tháng 9, 2016
 3. An ninh năng lượng tại Việt Nam: Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp, Đồng tác giả (Lê, N.T., Dung, H.T., Đạt, L.Q.), Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 6 (457), tháng 6, 2016
 4. Vai trò của nguồn lực tài chính đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Đồng tác giả, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, 04/2016
 5. Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Nam Định, Đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 03/2016
 6. Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Tác giả, Tạp chí Cộng sản, 05/2015
 7. Lựa chọn mô hình quản trị phù hợp trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp tại Việt Nam, Tác giả, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới, 03/2015
 8. Tăng cường công tác quản trị điều hành các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập, Tác giả, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 03/2015
 9. Xây dựng mô hình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, Tác giả, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 02/2015
 10. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại, Đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 09/2014
 11. Đòn bẩy để các ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp cận hiệp ước vốn Basel II, Đồng tác giả, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN – Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, 07/2014
 12. Một số khuyến nghị cho Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới trên đà hồi phục, Tác giả, Tạp chí Quản lý Kinh tế, 06/2014
 13. Mô hình Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và khuyến nghị cho Việt Nam, Tác giả, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 06/2014
 14. Quản lý kinh doanh đa cấp: Nhìn từ kinh nghiệm của một số nước, Tác giả, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 04/2014
 15. Triển vọng kinh tế Trung Quốc trong năm 2014, Tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 04/2014
 16. Tổng quan tình hình biên mậu khu vực phía Bắc năm 2013, Tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 03/2014
 17. Giải pháp đột phá nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tại Việt Nam, Tác giả, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 02/2014
 18. Nhận định về các chuyển động chính sách vĩ mô từ NHNN, Đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 10/2013
 19. Phân tích diễn biến thị trường tiền tệ và vốn trong tháng 9/2013, Đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 10/2013
 20. Phân tích việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng yếu kém thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt tại Việt Nam, Đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 09/2013
 21. Phân tích diễn biến thị trường tiền tệ và vốn trong tháng 8/2013, Đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương, 09/2013
 22. Phân tích diễn biến thị trường vốn, Đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 07/2013
 23. Nhu cầu cấp thiết ứng dụng nền tảng CNTT theo mô hình kiến trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đóng tàu Việt Nam, Tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 6/2013
 24. Du lịch xanh: Xu hướng phát triển tất yếu, Tác giả, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 4/2013
 25. Kinh nghiệm tái cấu trúc doanh nghiệp từ Tập đoàn Samsung - Hàn Quốc, Tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 3/2013
 26. Kinh nghiệm phát triển của Tập đoàn ExxonMobil, Tác giả, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 03/2013
 27. Phát triển du lịch Việt Nam - xanh và bền vững, bài học từ Thái Lan, Đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 2/2013
 28. Cơ cấu lại ngân hàng yếu kém: hành động khắc phục, giải pháp củng cố, Đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 1/2013
 29. Quản lý an ninh nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay, Đồng tác giả 

6. Hoạt động chuyên môn khác