Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Hải Hà1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:
Nguyễn Thị Hải Hà
Năm sinh:
1980
Chức vụ:
Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Học vị:
Thạc sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
haiha1980@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84-4) 37547506 + máy lẻ 601
Di động:
(84) 983.661.749
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 

2. Quá trình đào tạo:

  • Năm 2007: Thạc sĩ, Kinh tế - Tín dụng - Ngân hàng, Học viện Ngân hàng

  • Năm 2003: Đại học, Tài chính tín dụng, Học viện Ngân hàng.

3. Quá trình công tác:

  • Từ 2007 đến nay: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

  • Từ 2005 - 2007: Giảng viên, Khoa Kế toán, Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm

  • Từ 2002 - 2004: Cán bộ thị trường, Công ty sản xuất và xuất khẩu hàng thủ Công Mỹ nghệ Hà Nội.

Các công trình đã công bố:

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

  1. Nguyễn Thị Hải Hà: Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Tạp chí kiểm toán, 2010.
  2. Nguyễn Thị Hải Hà: Tìm hiểu vai trò của các chủ thể tham gia trong một giao dịch M&A, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, 2010.
  3. Nguyễn Thị Hải Hà: Ứng dụng phương pháp tích cực trong việc giảng dạy các môn học kế toán, Hội thảo khoa học quốc gia - ĐHKTQD, 2011.