Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng

Danh sách giảng viên Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT



TT

Ảnh

Họ và tên giảng viên

Chức vụ



1



PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

 
Chủ nhiệm khoa,

kiêm Chủ nhiệm bộ môn



2


TS. Nguyễn Thế Hùng

Giảng viên



3



ThS. Trịnh Thị Phan Lan



Giảng viên



4


Nguyễn Thị Nhung


Giảng viên



5



ThS. Tô Lan Phương



Giảng viên



6

 



TS. Lê Trung Thành



Giảng viên



7

 



ThS. Nguyễn Tiến Thành



Giảng viên



8

 



ThS. Trương Thị Hoài Thơ



Giảng viên



9



ThS. Nguyễn Quốc Việt



Giảng viên



_______________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 512, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 551. Fax: (84-24) 3754676

Website: http://ueb.edu.vn; http://tcnh.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN