Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng

Danh sách giảng viên Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKTTT

Ảnh

Họ và tên giảng viên

Chức vụ1PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

 
Chủ nhiệm khoa,

kiêm Chủ nhiệm bộ môn2


TS. Nguyễn Thế Hùng

Giảng viên3ThS. Trịnh Thị Phan LanGiảng viên4


Nguyễn Thị Nhung


Giảng viên5ThS. Tô Lan PhươngGiảng viên6

 TS. Lê Trung ThànhGiảng viên7

 ThS. Nguyễn Tiến ThànhGiảng viên8

 ThS. Trương Thị Hoài ThơGiảng viên9ThS. Nguyễn Quốc ViệtGiảng viên_______________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 512, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 551. Fax: (84-24) 3754676

Website: http://ueb.edu.vn; http://tcnh.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN