Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu phần thực hành môn Tin học cơ sở 2

Thông báo số 532/TB-ĐHKT ngày 2/4/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


 Căn cứ lịch trình đào tạo và thời khoá biểu học kỳ II năm học 2012-2013; căn cứ công văn số 208/ĐT  ngày 02/4/2013 của Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, Trường ĐH Kinh tế thông báo thời khóa biểu phần thự c hành môn Tin học cơ sở 2, mã INT1004 của các lớp cử nhân hệ chính quy như sau:
1. Thời khoá biểu:

TT

Môn học

Số TC

Mã lớp môn học

Nhóm thực hành

Buổi

Thứ

Tiết

Giảng đường

Họ và tên giảng viên (ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác

Số ĐTLH

Địa chỉ Email

1

Tin học cơ sở 2

3

INT1004 1

Nhóm 1

Chiều

4

6-10

PM 2.1 E4

ThS. Lương Việt Nguyên

ĐHCN

0983 380 506

nguyenlv@vnu.edu.vn

Nhóm 2

Sáng

7

1-5

PM 207-G2

ThS. Nguyễn Đức Thiện

ĐHCN

0975 377 377

ducthien2701@vnu.edu.vn

Nhóm 3

Sáng

7

1-5

PM 208-G2

ThS. Lê Minh Khôi

ĐHCN

0936 109 059

khoilm@vnu.edu.vn

2

Tin học cơ sở 2

3

INT1004 2

Nhóm 1

Sáng

5

1-5

PM 207-G2

ThS. Lương Việt Nguyên

ĐHCN

0983 380 506

nguyenlv@vnu.edu.vn

Nhóm 2

Sáng

5

1-5

PM 201-G2

ThS. Đào Minh Thư

ĐHCN

0979 922 879

thudm@vnu.edu.vn

Nhóm 3

Sáng

CN

1-5

PM 207-G2

ThS. Nguyễn Việt Tân

ĐHCN

0903 429 148

tannv@vnu.edu.vn

3

Tin học cơ sở 2

3

INT1004 3

Nhóm 1

Chiều

7

6-10

PM 208-G2

Nhóm 2

Chiều

6

6-10

PM 405-E3

ThS. Đào Minh Thư

ĐHCN

0979 922 879

thudm@vnu.edu.vn

Nhóm 3

Sáng

7

1-5

PM 202-G2

ThS. Đào Minh Thư

ĐHCN

0979 922 879

thudm@vnu.edu.vn

2. Thời gian học: bắt đầu từ 03/4/2013 đến ngày 26/5/2013. Ngoài lịch trên, mỗi nhóm sẽ được bố trí học thêm 03 buổi để đảm bảo số giờ tín chỉ thực hành theo quy định.

3. Địa điểm: Phòng máy Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN
4. Nhóm học thực hành:

Mỗi lớp môn học chia thành 3 nhóm thực hành (danh sách chi tiết kèm theo).
Chi tiết liên hệ: 

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).


Trường ĐHKT - ĐHQGHN