Trang Đào tạo đại học
 
Thời khoá biểu chính thức môn thay thế khóa luận tốt nghiệp của các lớp cử nhân hệ chính quy học kỳ II năm học 2012-2013

Thông báo số 279/TB-ĐHKT ngày 27/02/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


 Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2012-2013; căn cứ tình hình thực tế đăng ký môn học của sinh viên, Trường ĐH Kinh tế thông báo thời khóa biểu chính thức môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp của các lớp cử nhân hệ chính quy Học kỳ II năm học 2012-2013 (chi tiết kèm theo).

Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên biết và thực hiện.

Danh sách các lớp môn học thay thế xem chi tiết tại đây.

>> Thông báo số 279/TB-ĐHKT

Trường ĐHKT - ĐHQGHN