Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách lớp học phần mở bổ sung hệ đại học chính quy sau đăng ký học lần 3 học kỳ II, năm học 2018-2019

Thông báo số 552/TB-ĐHKT ngày 04 tháng 3 năm 2019 danh sách lớp học phần mở bổ sung hệ đại học chính quy sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin học kỳ II, năm học 2018-2019


Căn cứ Thông báo số 3075/TB-ĐHKT ngày 19/11/2018 của Trường Đại học Kinh tế về đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2018-2019;

Căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký học phần sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN,

Nhà trường thông báo danh sách lớp học phần mở bổ sung sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin học kỳ II năm học 2018-2019, chi tiết trong phụ lục đính kèm.
Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3.754 7506 (máy lẻ 554 - Ms. Đoàn Trang).

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN