Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách điểm danh và Hồ sơ lớp học phần học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ Lịch trình đào tạo đại học năm học 2018-2019 của Trường Đại học Kinh tế và kết quả đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin


Nhà trường thông báo Thời khoá biểu và các tài liệu tổ chức lớp học, cụ thể như sau:
1. Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2018-2019
3. Danh sách điểm danh do các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế phụ trách:
    - Danh sách điểm danh các học phần do Khoa Kinh tế Chính trị đảm nhận tại đây>>> 
    - Danh sách điểm danh các học phần do Khoa Kinh tế Phát triển đảm nhận tại đây>>>
    - Danh sách điểm danh các học phần do Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đảm nhận tại đây>>>
    - Danh sách điểm danh các học phần do Khoa Tài chính - Ngân hàng đảm nhận tại đây>>>
    - Danh sách điểm danh các học phần do Khoa Kế toán - Kiểm toán đảm nhận tại đây>>>
    - Danh sách điểm danh các học phần do Viện Quản trị Kinh doanh đảm nhận tại đây>>>  
Phiếu nhập điểm các học phần sẽ được công bố trên website sau khi có kết quả đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin.
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754 7506 (514, 554)


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN