Trang Đào tạo đại học
 
Lịch học lý thuyết học phần Tin học cơ sở 2 học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo số 277/TB-ĐHKT ngày 18/1/2019 về Thời gian học lý thuyết học phần Tin học cơ sở 2 (INT1004) hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2018-2019


Căn cứ Công văn số 623/ĐT ngày 25/12/2018 của Trường Đại học Công nghệ về việc việc phân công giảng viên giảng dạy học kỳ II năm học 2018-2019 cho Trường Đại học Kinh tế,

Căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần (LHP) sau 2 đợt đăng ký trên Hệ thống cổng thông tin

Nhà Trường thông báo gian học lý thuyết của học phần Tin học cơ sở 2, chi tiết trong file đính kèm.
Thời gian học thực hành Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau.
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo tới sinh viên để thực hiện./.
>>Download Thông báo tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN