Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học do vượt thời gian tối đa được phép học, học kỳ I năm học 2017-2018

Công văn số 2253/ĐHKT-ĐTĐH ngày 21/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/03/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà trường lập danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép dự kiến buộc thôi học từ học kỳ I năm học 2017-2018 do vượt thời gian tối đa được phép học (có danh sách kèm theo).

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên tại Phòng Đào tạo - Phòng 304 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội từ ngày 28/08/2017 đến ngày 04/09/2017. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng xét học vụ của Nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện./.

>> Xem và download công văn tại đây

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN