Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học do có số lần cảnh báo học vụ 2 lần liên tiếp học kỳ I năm học 2017-2018

Công văn số 2252/ĐHKT-ĐTĐH ngày 21/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/03/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học; Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên, Nhà trường lập danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép dự kiến buộc thôi học do có số lần cảnh báo học vụ 2 lần liên tiếp: học kỳ I năm học 2016-2017 và học kỳ II năm học 2016-2017 (danh sách kèm theo).

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên tại Phòng Đào tạo - Phòng 304 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội từ ngày 24/8/2017 đến ngày 04/9/2017. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng xét học vụ của Nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện./.

>> Xem và download công văn tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN