Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học do không làm thủ tục đăng ký học trở lại Học kỳ II năm học 2016-2017

Công văn số 283/ĐHKT-ĐTĐH ngày 22/02/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/03/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học; Căn cứ Quyết định cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời;

Nhà trường lập danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy – chương trình đào tạo bằng kép dự kiến buộc thôi học do không làm thủ tục đăng ký học trở lại học kỳ II năm học 2016-2017 (danh sách kèm theo).

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên (nếu có) tại Phòng Đào tạo - Phòng 304 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội từ ngày 22/02/2017 đến ngày 27/02/2017. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng xét học vụ của Nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa, Viện Quản trị Kinh doanh thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện./.

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN