Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng ADF năm học 2020-2021

Thực hiện nội dung công văn số 3180/ĐHKT-CTSV ngày 21/10/2020 của Trường Đại học Kinh tế về việc Chương trình học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (Asia Development Foundation, gọi là học bổng ADF) năm học 2020-2021


Thực hiện nội dung công văn số 3044/ĐHQGHN-CTSV ngày 15/10/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Chương trình học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (Asia Development Foundation, gọi là học bổng ADF) năm học 2020-2021, nhà Trường đề nghị các Khoa xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Là sinh viên thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020 (QH-2020);

- Hàng năm, những sinh viên này sẽ tiếp tục được nhận học bổng cho đến khi tốt nghiệp nếu đạt kết quả học tập từ 3.2 trở lên;

- Có tham gia hoạt động xã hội và có kế hoạch học tập rõ ràng;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Sinh viên được nhận học bổng có trách nhiệm nộp báo cáo về kết quả học tập, hoạt động xã hội đã tham gia (theo hướng dẫn) vào cuối năm học.

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Đơn đăng ký học bổng, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh 3cm x 4cm (theo mẫu Application Form);

- Học bạ Trung học Phổ thông dịch sang tiếng Anh, có công chứng;

- Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2020;

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên nếu được nhận học bổng (bằng tiếng Việt, dịch sang tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng ADF và Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (bằng tiếng Việt, dịch sang tiếng Anh);

- Thông tin tài khoản tên sinh viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV (số tài khoản, chi nhánh ngân hàng);

- Bản photo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

- Các minh chứng về: Thành tích học tập, hoạt động xã hội, hoàn cảnh gia đình… (nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng ADF, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

3. Trị giá mỗi xuất học bổng: 2.000 đô la Mỹ/sinh viên/năm học.

4. Chỉ tiêu học bổng: Mỗi Khoa/Viện xét chọn 01 sinh viên điểm cao nhất trong kỳ đại học năm 2020. Trường sẽ xét chọn 02 sinh viên xuất sắc nhất nhận học bổng.

Đề nghị các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên và hồ sơ, gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất 10h00 ngày 23/10/2020.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN