Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2020-2021

Thực hiện nội dung công văn số 2508/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 01/9/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2020-2021, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn như sau:


1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên năm thứ 3, thứ 4;

- Năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên /năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn Trường

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

1

Khoa Kinh tế Chính trị

1

2

Khoa Tài chính - Ngân hàng

1

3

Khoa Kế toán - Kiểm toán

1

4

Viện Quản trị kinh doanh

1

Cộng:

4

4. Hồ sơ đăng ký

- Bản tự khai, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2019-2020, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài phát biểu cảm tưởng nếu được nhận học bổng Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về chương trình học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo-Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bản photo các chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng… (nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin
(đăng ký học bổng Mitsubishi năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, lập danh sách sinh viên và hồ sơ sinh viên đề cử học bổng gửi về Trường (qua Phòng CT&CTSV) muộn nhất ngày 20/9/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu các Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về phòng CT&CTSV thì Nhà trường sẽ xem như các Khoa/Viện đó không tham dự chương trình học bổng này.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN