Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 1, năm học 2020-2021

Thực hiện nội dung công văn số 2405/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 21/8/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kết quả học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 1, năm học 2020-2021, nhà Trường thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng dưới đây:TT

Họ tên

Ngày sinh

Khóa học

Khoa

1

Lê Ngọc Ánh

01/04/1999

QH-2017-E

KTPT

2

Vũ Thị Đào

15/01/1999

QH-2017-E

KT&KDQT

Lễ trao học bổng Lawrence S.Ting sẽ được tổ chức và phát trực tiếp trên kênh youtube của Quỹ Lawrence S.Ting vào ngày 26/9/2020.

Học bổng (có trị giá 7.000.000 đồng/sinh viên/học kỳ) sẽ được chuyển hàng tháng (1.400.000 đồng/sinh viên/tháng) vào tài khoản Ngân hàng Ngoại thương – Vietcombank của sinh viên.

Đề nghị Khoa Kinh tế phát triển và Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN