Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 2218/TB-ĐHKT ngày 18/08/2020 về việc thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin


Căn cứ Thông báo số 1792/TB-ĐHKT ngày 17/7/2020 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2020-2021, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 2 (Phụ lục 1).

2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2).

3. Danh sách lớp học phần mở bổ sung (Phụ lục 3).

4. Danh sách lớp học phần điều chỉnh lịch giảng dạy (Phụ lục 4).

5. Danh sách sinh viên hệ chuẩn bị xóa đăng ký học do đăng ký vào các lớp CLC TT 23 (Phụ lục 5).

6. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do đăng ký học cải thiện không đúng quy định (Phụ lục 6).

7. Danh sách sinh viên đăng ký trùng lịch học (Phụ lục 7): Do lỗi hệ thống nên phần mềm ghi nhận một số sinh viên đăng ký trùng lịch học, sinh viên chủ động hủy các học phần trùng lịch học trong lần mở cổng đăng ký học lần 3.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác