Trang Đào tạo đại học
 
Về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ I năm học 2018-2019

Thông báo số 1907/TB-ĐHKT của Trường ĐH Kinh tế Về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ I năm học 2018-2019


Về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ I năm học 2018-2019

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2018-2019 và kế hoạch học tập của các lớp đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018-2019 như sau:

1. Thời khoá biểu: Chi tiết kèm theo (Phụ lục 01)

2. Thời gian học: 15 tuần + 01 tuần dự phòng - bắt đầu từ 27/8/2018 đến hết ngày 14/12/2018

3. Thời gian các tiết học các học phần chuyên môn: Thông báo 1928/TB-ĐHKT ngày 08/7/2016 về thời gian các tiết học - hệ ĐHCQ

Thời gian các tiết học của học phần GDTC: Xem chi tiết về TKB các học phần GDTC (Phụ lục 02).

4. Địa điểm: Khu Giảng đường của Trường Đại học Kinh tế (Khu GĐ Nhà E4, Khu GĐ Việt Úc và Khu GĐ CSSNN) .

5. Lịch trình đăng ký học phần trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN:

 

TT

Thời gian

Nội dung

Lưu ý

1

15h ngày 26/7/2018 - 10h ngày 30/7/2018

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 1

Sinh viên (thuộc tất cả các CTĐT: chuẩn, CLC, chuẩn quốc tế, CTĐT thứ 2; trừ SV Khóa QH-2018) đăng ký các lớp học phần, bao gồm cả đăng ký học lại và học cải thiện điểm; đăng ký các học phần GDTC.

Địa chỉ truy cập: dangkyhoc.vnu.edu.vn hoặc truy cập theo các bước: http://ueb.edu.vn => Đào tạo => Cổng thông tin ĐHQGHN.

- Sinh viên đăng ký đúng hn vì sau thi gian trên, H thng đăng ký s đóng.

2

08/8/2018 - 10/8/2018

Thông báo dự kiến các lớp học phần được mở, lớp học phần bị hủy và lớp học phần dự kiến hủy nếu không đủ số lượng tối thiểu.

Xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế. Sinh viên nếu có thắc mắc, kiến nghị nộp đơn tại Phòng Đào tạo

3

15h ngày 10/8/2018 - 10h ngày 13/8/2018

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 2

Sinh viên hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần đối với lớp học phần bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu.

Sinh viên xem thông báo tại website Trường Đại học Kinh tế; lưu ý đăng ký hoặc hủy đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký sẽ đóng.

4

20/8/2018 - 24/8/2018

Thông báo danh sách SV đăng ký các lớp học phần (dự kiến); danh sách SV đăng ký học phần chưa đúng quy chế ĐTĐH và quy định về đăng ký học (bao gồm: danh sách SV đăng ký học phần không thuộc CTĐT; danh sách SV đăng ký không đủ số tín chỉ tối thiểu; danh sách SV chưa đạt học phần tiên quyết của học phần đăng ký).

- Sinh viên bắt buộc phải vào kiểm tra, tải và lưu giữ dữ liệu và học đúng ở lớp học phần đã đăng ký thành công; theo dõi và đối chiếu với danh sách thu học phí khi có thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Sinh viên lấy Đề cương học phần trên Hệ thống cổng thông tin; tham khảo học liệu tại Thư viện ĐHQGHN và Phòng Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế.

5

15h ngày 04/9/2018 - 10h ngày 07/9/2018

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 3

Sinh viên hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần nếu còn chỗ trống.

Sinh viên lưu ý đây là lần mở cửa Hệ thống đăng ký cuối cùng, sinh viên đăng ký thêm hoặc hủy đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký sẽ đóng, danh sách các lớp học phần sẽ không được thay đổi, sinh viên phải học theo đúng các lớp học phần đã đăng ký.

6

15/9/2018

Thông báo danh sách lớp học phần chính thức

Sinh viên xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế.

6. Lưu ý khi đăng ký học phần

- Nhà trường mở Hệ thống đăng ký 3 lần và sẽ không nhận đơn đăng ký hoặc hủy đăng ký ngoài Hệ thống.

- Sinh viên nộp đơn thắc mắc (chỉ trong trường hợp sai sót do hệ thống) tại Phòng Đào tạo (Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) ngay trong thời gian đăng ký học phần của mỗi đợt. Đơn của sinh viên chỉ được xem xét giải quyết nếu có kèm theo bản kết quả đăng ký. Sinh viên phải trực tiếp nộp đơn (khi nộp đơn phải có Thẻ sinh viên để đối chiếu, xác nhận).

- Sinh viên tuyệt đối bảo mật tài khoản và mật khẩu, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc sử dụng tài khoản của mình, phải tự inlưu giữ thời khóa biểu ngay sau mỗi lần hoàn thành việc đăng ký và trước thời gian đóng cửa Hệ thống đăng ký.

- Sinh viên căn cứ vào khung chương trình đào tạo để đăng ký học phần theo đúng ngành học và chuyên sâu.

- Sinh viên hệ chính quy chương trình chuẩn, CTĐT thứ 2 (bằng kép) không được đăng ký vào các lớp học phần ở giảng đường E4, các phòng tâng 8 - giảng đường Việt Úc và các lớp học phần có ký hiệu *; **; *** và học phần có mã "-E" (là các học phần bổ sung, nâng cao và dành riêng cho Chương trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế). Nếu SV đăng ký vào các lớp học phần này thì Nhà trường sẽ tự hủy đăng ký của SV và SV phải đăng ký lại sang các lớp học phần khác theo quy định. Sinh viên không được đăng ký vào các lớp học phần dành cho Khóa QH-2018 trong đợt mở cửa Hệ thống đăng ký lần 1 và lần 2; Nhà trường sẽ cho SV đăng ký các lớp học phần này trong đợt mở cửa Hệ thống đăng ký lần 3 nếu còn chỗ trống.

- Sinh viên Chương trình chất lượng cao và Chương trình chuẩn quốc tế cần đăng ký theo đúng kế hoạch, đặc biệt đối với các học phần bằng tiếng Anh và học phần có ký hiệu (*) và học phần có mã "-E".

- Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo, kế hoạch thiết kế của khoá học và thời khoá biểu của toàn trường để có kế hoạch đăng ký học. Lưu ý khi đăng ký kiểm tra điều kiện các học phần tiên quyết, số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký học.

- Các khoa, viện có trách nhiệm tư vấn cho sinh viên đăng ký học phần.

7. Học phần tiên quyết

- Đối với học phần yêu cầu có môn tiên quyết, sinh viên phải đạt điểm từ D trở lên của học phần tiên quyết mới được đăng ký học học phần đó. Riêng học phần Tiếng Anh cơ sở 1, sinh viên phải đạt kỳ thi sát hạch bậc 2 tiếng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức mới được đăng ký học.

- Những học phần tiên quyết chưa có kết quả đánh giá, sau khi có kết quả nếu sinh viên không đạt điểm từ D trở lên thì sẽ phải huỷ lớp học phần đã đăng ký.

8. Học phí

- Sinh viên nộp học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính. Sinh viên chỉ được công nhận đăng ký học thành công và được thi hết học phần khi đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo danh sách của Phòng Kế hoạch - Tài chính .

9. Lưu ý

9.1. Đăng ký hc li

- Đối với các học phần bắt buộc, nếu bị điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó;

- Đối với học phần tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại học phần đó hoặc đăng ký học phần tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế.

9.2. Đăng ký học cải thiện điểm: Đối vi các học phần đạt điểm D trở lên (Áp dụng với sinh viên khóa QH-2013 trở về trước) và điểm D, D+ (Áp dụng với sinh viên khóa QH-2014 trở đi, theo Quy chế đào tạo đại học mới ), sinh viên được đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần khác (nếu là học phần tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích luỹ. Điểm học phần cũ bị huỷ bỏ khi việc đăng ký học để cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm học phần để cải thiện điểm.

9.3. Đăng ký học phần tự chọn tự do (học phần ngoài chương trình đào tạo): Những học phần tự chọn tự do đạt điểm D trở lên được ghi trong bảng điểm nhưng không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ.

Sinh viên xem chi tiết tại Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 (áp dụng cho SV từ các Khóa QH-2013 trở về trước), Quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN; Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (áp dụng cho SV từ các Khóa QH-2015 trở đi).

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: (024) 3754 7506 (máy lẻ 524, 514).

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác