Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo đăng ký các môn giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo số 2551/TB-ĐHKT ngày 20/09/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Công văn số 176/GDTC&TT-ĐT ngày 29/8/2017 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - ĐHQGHN về việc mở lớp học Giáo dục thể chất (GDTC) tự nguyện Học kỳ I năm học 2017-2018 vào học ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy) cho sinh viên có nhu cầu học tập nhưng chưa hoàn thành chương trình GDTC để xét tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch đăng ký như sau:

Đối tượng đăng ký: sinh viên tự nguyện đăng ký học ngày cuối tuần.

Thời gian và hình thức đăng ký: từ 20h00 ngày 27/9/2017 đến 09h00 ngày 02/10/2017 trên Hệ thống cổng thông tin ĐHQGHN (không nhận đơn đăng ký ngoài Hệ thống).

Thông tin chi tiết về lớp môn học, thời gian và địa điểm học, mức học phí theo Công văn 176/GDTC&TT-ĐT ngày 29/8/2017 của Trung tâm GDTC&TT kèm theo.

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác