Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Tài chính Ngân hàng dành cho SV Khoa Luật

Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo chuẩn của Khoa Luật – ĐHQGHN.


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng

+ Tiếng Anh: Finance and Banking

- Mã số ngành đào tạo: 52 34 02 01

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Finance and Banking

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

2. Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo cử nhân có chất lượng trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng với năng lực tác nghiệp, phân tích và trợ giúp hoạch định, tổ chức thực hiện các dự án, nghiên cứu chính sách về tài chính, ngân hàng tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan đến hoạt động tài chính- ngân hàng; có khả năng tham gia nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng và các lĩnh vực liên quan.

3. Thông tin tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc Gia Hà Nội

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo chuẩn của khoa Luật - ĐHQGHN đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1 Điều 24 Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQG ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 
>>> Chi tiết chương trình đào tạo xem tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN