Trang Đào tạo đại học
 
Tổ chức thi hết học phần Tiếng Anh tăng cường giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2017-2018 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy Khóa QH-2016 và QH-2017

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN Thông báo việc Tổ chức thi hết học phần Tiếng Anh tăng cường giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2017-2018 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy Khóa QH-2016 và QH-2017


Căn cứ Thông báo số 2652/TB-ĐHKT ngày 29/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế về Thời khóa biểu lớp Tiếng Anh tăng cường giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ đại học chính quy Khóa QH-2016 và QH-2017; căn cứ Công văn số 1464/ĐHNN-ĐT ngày 29/11/2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc tổ chức thi hết học phần Tiếng Anh tăng cường, Trường Đại học Kinh tế thông báo thông tin về kỳ thi như sau:
- Kỳ thi hết học phần là bài thi sát hạch bậc 2, với định dạng đề thi, thời lượng thi như các kỳ thi sát hạch trình độ ngoại ngữ đã tổ chức vào đầu học kỳ I năm học 2017-2018 (phụ lục kèm theo).
- Thời gian và địa điểm thi: 8h00 ngày 23/12/2017 (sáng thứ Bảy) tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
- Đăng ký thi:
+ Đối với sinh viên đang học Tiếng Anh tăng cường 1: Danh sách thi được tự động cập nhật theo danh sách sinh viên đăng ký học. Sinh viên không cần đăng ký và nộp lệ phí dự thi.
+ Đối với sinh viên chưa đạt trình độ bậc 2, không tham gia học Tiếng Anh tăng cường 1: sinh viên đăng ký và nộp lệ phí thi 80.000đ/sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế (Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Hà Nội) từ ngày 05-08/12/2017.
- Danh sách dự thi sẽ được đăng tải tại website Trường Đại học Ngoại ngữ (Ulis.vnu.edu.vn ) vào ngày 15/12/2017.
- Kết quả dự thi dự kiến được công bố vào ngày 28/12/2017. Căn cứ vào kết quả của kỳ thi sát hạch, Nhà trường tổ chức cho sinh viên đăng ký các học phần Tiếng Anh cơ sở 1, Tiếng Anh tăng cường giai đoạn 2, học kỳ II năm học 2017-2018.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN