Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017đối với sinh viên khóa QH-2015-E, QH-2016-E các chương trình đào tạo bậc Đại học

Thông báo số 116/TB-ĐHKT ngày 19/01/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ theo thông báo số 07/TB-ĐHKT ngày 03/01/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa QH-2015-E; QH-2016E các chương trình đào tạo bậc Đại học;

Căn cứ kết quả thu học phí của Ngân hàng BIDV tính đến hết ngày 18/01/2017.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả thu - nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa QH-2015-E; QH-2016E các chương trình đào tạo bậc Đại học tính đến hết ngày 18/01/2017, cụ thể như sau:

1. Kết quả thu - nộp học phí:

- Tình hình nghĩa vụ nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 của sinh viên khóa QH-2015-E; QH-2016-E các chương trình đào tạo bậc Đại học: Danh sách kèm theo

2. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: từ ngày thông báo đến ngày 23/01/2017

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đã đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.

Sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm kiểm tra lại số dư tài khoản, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn – tiêu đề: HỌC PHI KI II 16-17) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 23/01/2017.

3. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 23/01/2017 sẽ được thông báo, và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.

Đề nghị các sinh viên chưa nộp học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí trước thời hạn trên. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc nộp muộn học phí làm ảnh hưởng đến xét điều kiện thi học kỳ, và các quyền lợi (nếu có) của mình.

>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác