Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên QH-2016-E (K61) chưa đóng học phí học học kỳ I/2016-2017

Thông báo số 3620/ĐHKT-KHTC ngày 3/12/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi:  - Phòng Đào tạo, Phòng Công tác CT&HSSV

                - Các Khoa trực thuộc, Viện QTKD

                - Sinh viên Trường Đại học kinh tế (khóa QH-2016-E)

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 của sinh viên QH-2016-E (K61) tại thời điểm nhập học;

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách sinh viên viên QH-2016-E (K61) chưa đóng học phí học kỳ I năm học 2016-2017. Xem chi tiết tại đây.

Nhà trường đề nghị sinh viên kiểm tra và phản hồi thông tin ngay nếu có sai sót.

Thời gian: trước ngày 9/12/2016 (trong giờ hành chính)

Địa điểm nhận phản hồi thông tin: Phòng 404 nhà E7, 144 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội.

Nếu quá thời gian trên, danh sách sinh viên chưa đóng học phí không có phản hồi sẽ được chuyển cho Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế để xét điều kiện dự thi học kỳ I/2016-2017.

Lưu ý: Sinh viên cần mang theo Giấy nộp tiền (Giấy thu nhận sinh viên tại thời điểm nhập học) để làm căn cứ kiểm tra, đối chiếu.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác