Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả đợt thu học phí môn học - Học kỳ I năm học 2016-2017

Công văn số 3635/ĐHKT-KHTC ngày 6/12/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kinh gửi: - Phòng Đào tạo, Phòng Công tác CT&HSSV

                 - Các Khoa trực thuộc, Viện QTKD

                 - Sinh viên Trường Đại học kinh tế

Căn cứ kết quả đợt thu học phí môn học học kỳ I năm học 2016-2017 tính đến hết ngày 05/12/2016.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 các chương trình đào tạo bậc đại học. Cụ thể như sau: 

1. Danh sách sinh viên đã thu học phí kỳ I năm học 2016-2017 (DS kèm theo - PL01)

2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí kỳ I năm học 2016-2017 (DS kèm theo- PL02)

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đổi chiếu, rà soát, điều chỉnh mà có số tiền học phí nộp thừa thì sẽ được nhà Trường chuyển trả lại học phí thừa vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội.

Thời điểm chuyển trả lại học phí thừa cho sinh viên dự kiến thực hiện trong tháng 12/2016.

 
>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác