Trang Đào tạo đại học
 
Rà soát thông tin của sinh viên nộp Bảo hiểm y tế từ năm 2017

Rà soát thông tin của sinh viên nộp Bảo hiểm y tế từ năm 2017 Đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy


Căn cứ thông báo số 3583/TB-ĐHKT của phòng Kế hoạch - Tài chính về việc thu tiền mua Bảo hiểm y tế từ Tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy;

Căn cứ tình hình triển khai mua BHYT cho sinh viên hệ đào tạo chính quy;

Phòng Kế hoạch - Tài chính đã hoàn thành việc thu tiền Bảo hiểm y tế HSSV năm 2017.Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên và tránh sai sót khi in thẻ BHYT, Phòng Kế hoạch Tài chính kính đề nghị các phòng ban, khoa phối hợp kiểm tra thông tin sinh viên trong danh sách kèm theo thông báo này, gồm:

- Họ và tên

- Ngày sinh

- Giới tính

- Lớp học

- Số thẻ BHYT năm 2016 (Đối với các sinh viên đã có thẻ BHYT)

- Thông tin về địa điểm đăng ký khám chữa bệnh.

>> Download danh sách thu BHYT của sinh viên tại đây.
Mọi phản hồi xin được gửi về phòng Kế hoạch - Tài chính theo địa chỉ email: ptnha@vnu.edu.vn hoặc số điện thoại 04.37547506 (434) trước ngày 28/12/2016.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN Thông báo số 4172/TB-ĐHKT ngày 26/12/2016