Trang Nghiên cứu
 
Nhóm nghiên cứu Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầuI. Giới thiệu nhóm nghiên cứu

- Tên nhóm: Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu

- Trực thuộc đơn vị: Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Trưởng nhóm: PGS.TS. Hà Văn Hội

- Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu và các chuyên gia tư vấn:

TT
Học hàm, học vị
Họ và tên
Chuyên ngành
Chức danh
1
PGS.TS
Hà Văn Hội
KTTG&QHKTQT
Trưởng nhóm
2
TS
Phạm Hùng Tiến
Quản trị xí nghiệp

Thành viên

3
TS
Phạm Vũ Thắng
Kinh tế

Thành viên

4
TS
Nguyễn Việt Khôi
KTTG&QHKTQT

Thành viên

 

II. Các hoạt động khoa học công nghệ trong 5 năm gần đây

1. Các đề tài/ dự án cấp nhà nước, bộ, ngành, địa phương và quốc tế đã và đang triển khai:

TT
Tên công trình

Thời gian thực hiện

Đơn vị chuyển giao sản phẩm

1

Chính sách xuất khẩu dịch vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam

2010-2012
ĐHQGHN
2

Phát triển dịch vụ Logisctics trong giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh Việt Nam hội nhập KTQT

2009-2010
ĐHQGHN
3

Tham gia có hiệu quả chuỗi giá trị dệt may toàn cầu: Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt Nam

2011-2013

Đề tài Trung tâm Nghiên cứu Châu Á tài trợ

 

2. Các công trình nghiên cứu đã công bố:

TT
Tên bài báo/sách chuyên khảo
Tên tạp chí/Nhà xuất bản
Tác giả/Đồng tác giả
1

Không thể "né"chống chuyển giá

Thời báo Kinh tế Việt Nam, Thứ Hai ngày 14/11/2011

Phạm Hùng Tiến
2

Yêu cầu chống chuyển giá đang trở nên bức thiết

Tạp chí Thuế nhà nước, số 43 (353) - Kỳ 3/11/2011; Tổng cục thuế - Bộ Tài chính. ISSN: 1859 - 0756

Phạm Hùng Tiến
3

Cơ hội thâu tóm chuỗi giá trị toàn cầu thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập công ty

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, số 4(180), tr.20-26, 04/2011

Nguyễn Việt Khôi (đồng tác giả)
4

Phân tích chuỗi giá trị trong ngành sữa Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số tháng 11 năm 2011

Nguyễn Việt Khôi (đồng tg)
5

Phát triển nguồn nhân lực Logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế

Tạp chí Thương mại, số tháng 6/2010
Hà Văn Hội
6

 Nguồn nhân lực Logistics Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp

Tạp chí Thương mại, số Tháng 8/2010

Hà Văn Hội
7

 Quan niệm và Cấu trúc của công nghệ đào tạo tiên tiến

Tạp chí giáo dục: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số tháng 10/2010 -

 Hà Văn Hội
8

Chính sách giáo dục & đào tạo của Hoa Kỳ, một số gợi ý đối với Việt Nam

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay - Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, số tháng 10/2010 -

 Hà Văn Hội
9

Những gợi ý chính sách để Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu từ kinh nghiệm của Trung Quốc

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 5 (105) năm 2010

Nguyễn Việt Khôi
10

Xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng của Mỹ: động thái và các chính sách

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 1 năm 2011

Hà Văn Hội
11

 Tự do hóa thương mại dịch vụ trong khuôn khổ GATS/WTO: Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam

Tạp chí Thương mại, số 2 năm 2011

Hà Văn Hội
12

 Chính sách xuất khẩu dịch vụ du lịch của Thái Lan: bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Tạp chí những vấn đề Kinh tế Chính trị thế giới, số 3năm 2011

Hà Văn Hội
13

Một số kinh nghiệm từ chính sách phát triển dịch vụ logistics của Singapore

Tạp chí những vấn đề Kinh tế Chính trị thế giới, 11/2011
Hà Văn Hội
14

Nghiên cứu Kinh tế - xã hội đô thị Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo quan điểm phát triển bền vững

Hội thảo tại Viện Việt Nam học - ĐHQGHN, tháng 12/2011

Hà Văn Hội
15

Đổi mới cơ chế tài chính trong các trường đại học, CĐ công lập

Tạp chí Tài chính, số tháng 12/2011
Hà Văn Hội
16

 Cơ hội thâu tóm chuỗi giá trị toàn cầu thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập công ty

Tạp chí những vấn đề Kinh tế Chính trị thế giới, số tháng 4/2011

Nguyễn Việt Khôi
17

 Ngành công nghiệp thức ăn nhanh ở Việt Nam: cơ hội và thách thức

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số tháng 4/2011

Nguyễn Việt Khôi
18

 M&A và cơ hội thâu tóm chối giá trị có thương hiệu

Tạp chí Việt Nam M&A Outlook, số tháng 6/2011

Nguyễn Việt Khôi
19

 Đánh giá hiệu quả của ngành sữa Việt Nam từ phân tích chuỗi giá trị

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 11 (402), số tháng 11 năm 2011

Nguyễn Việt Khôi
20
 Không thể "né"chống chuyển giá

Thời báo Kinh tế Việt Nam, Thứ Hai ngày 14/11/2011

 Phạm Hùng Tiến
21

 Yêu cầu chống chuyển giá đang trở nên bức thiết

Tạp chí Thuế nhà nước, số 43 (353) - Kỳ 3/11/2011; Tổng cục thuế - Bộ Tài chính.

Phạm Hùng Tiến
22

To develop logistics service: Require the cooperation between State and Enterprises (Phát triển dịch vụ Logistics: Cần có sự phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp)

Tạp chí Kinh tế Tập đoàn, số tháng 3/2012
Hà Văn Hội
23

Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, số 1/03/2012

Hà Văn Hội
24

Chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may của Việt Nam: Những khó khăn và các biện pháp khắc phục

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, số tháng 12/2012

Hà Văn Hội
25

Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Tạp chí những vấn đề Kinh tế Chính trị thế giới, số tháng 11/2012

Hà Văn Hội
26

Điều chỉnh chiến lược đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 5 (170) năm 2012.

Nguyễn Việt Khôi
27

Bàn về chống chuyển giá trong giai đoạn hiện nay

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN số tháng 3/2012

Phạm Hùng Tiến
 

III. Định hướng nghiên cứu chính trong 5 năm tới

- Tham gia Chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu từ cơ hội của AEC và TPP

- Công nghiệp phụ trợ

IV. Sản phẩm khoa học dự kiến trong 5 năm tới

- Đề tài NCKH được nghiệm thu Cấp Nhà nước: 01, Cấp Bộ (ĐHQGHN): 2.
- Sách chuyên khảo: 2
- Bài báo khoa học quốc tế: 2

- Bài báo khoa học trong nước: 10


Trường ĐHKT - ĐHQGHN