Trang Nghiên cứu
 

Các sản phẩm KHCN tiêu biểu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Các sản phẩm KHCN tiêu biểu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:


 

TT
Thành tựu KHCN
Đạt giải

Tác giả

1
Sách chuyên khảo:

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu ĐHQGHN năm 2007

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

2
Sách chuyên khảo:
Dịch vụ Việt Nam 2020 : Hướng tới chất lượng, hiệu quả và hiện đại

Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu ĐHQGHN năm 2012

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

3
Bộ sách chuyên khảo:

Chuỗi báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam (từ 2008 đến 2013)

Giải thưởng Bảo Sơn vì sự phát triển bền vững, năm 2013

TS. Nguyễn Đức Thành

4
Sách chuyên khảo:
Chiến lược kinh doanh quốc tế

Giải Bạc ở hạng mục Sách hay, Giải thưởng sách Việt Nam lần thứ 9, năm 2013

TS. Vũ Anh Dũng

5
Sách chuyên khảo:
Đi tìm giá trị cộng hưởng

Giải Bạc ở hạng mục Sách hay, Giải thưởng sách Việt Nam lần thứ 9, năm 2013

TS. Vũ Anh Dũng

 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn EMAPQC
Nội dung