Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án của NCS Tạ Huy Hùng

Tên luận án: Phát triển nhân lực lãnh đạo sở, ngành theo tiếp cận khung năng lực - Nghiên cứu điển hình tại Tỉnh Hòa Bình


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tạ Huy Hùng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/06/1986

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4741/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2018 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

7. Tên luận án: ““Phát triển nhân lực lãnh đạo sở, ngành theo tiếp cận khung năng lực - Nghiên cứu điển hình tại Tỉnh Hòa Bình"

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 9 34 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Quân

>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.

UEB_net