Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 1/2020

Tháng 01/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 126/QĐ-ĐHKT ngày 17/01/2020 về việc bổ nhiệm lại PGS.TS Trần Đức Hiệp – Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị, kiêm giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử tư tưởng kinh tế và Lịch sử kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

- Quyết định số 135/QĐ-ĐHKT ngày 21/01/2020 về việc bổ nhiệm TS. Lưu Quốc Đạt, giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thanh Lan