Trang tin tức sự kiện
 
Danh sách Ban cán sự các lớp cao học Khóa QH-2012.E.CH (Khóa 21)

Ban hành kèm theo quyết định 664 /QĐ-ĐHKT ngày 12/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 
TT
Lớp

Họ và tên

Chức danh

1

K21 KTQT1

Nguyễn Linh

Lớp trưởng

Vương Thị Thu Thủy

Lớp phó

2
K21QLKT1

Nguyễn Phùng Hạnh

Lớp trưởng

Lê Xuân Hùng

Lớp phó

Bạch Thùy Dương

Lớp phó

Nguyễn Văn Thông

Lớp phó

3

K21 QLKT2

Phạm Tiến Tùng

Lớp trưởng

Nguyễn T. Hồng Nhung

Lớp phó

Kim Xuân Trưởng

Lớp phó

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Lớp phó

Nguyễn Trần Thành

Lớp phó

Tạ Quang Lâm

Lớp phó

Đỗ Văn Long

Lớp phó

4

K21 QLKT 3

Nguyễn Tuấn Cường

Lớp trưởng

Khương Quý Dương

Lớp phó

Lê Phương Thảo

Lớp phó

Phạm Thị Tuyết

Lớp phó

5

K21 QTKD1

Tạ Đình Kết

Lớp trưởng

Đàm Thị Thủy

Lớp phó

Hà Minh Giang

Lớp phó

 

K21 QTKD2

Nguyễn Viết Định

Lớp trưởng

6

Ngô Đình Khôi

Lớp phó

 

Phạm Sơn Tùng

Lớp phó

7

K21 QTKD3

Đỗ Quang Học

Lớp trưởng

Hoàng Thị Minh Thảo

Lớp phó

Đặng Thị Hiền

Lớp phó

8

K21 TCNH 1

Nguyễn Ngọc Diên

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Tú Quyên

Lớp phó

Nguyễn Hồng Quang

Lớp phó

9

K21 TCNH2

Nguyễn Thị Lan Hương

Lớp trưởng

Lê Lâm

Lớp phó

Nguyễn Thị Thu Trang

Lớp phó

Lê Xuân Trường

Lớp phó

10

K21 TCNH3

Bùi Văn Liêm

Lớp trưởng

Bùi Thị Vân

Lớp phó

Nhữ Thị Hà Giang

Lớp phó

11

K21 KTQT2
- HCM

Trương Văn Hùng

Lớp trưởng

Đỗ Anh Khang

Lớp phó

12

K21 QLKT4
- Hà Giang

Phạm Văn Hoan

Lớp trưởng

Hà Thị Minh Hạnh

Lớp phó

Dương Anh Tuấn

Lớp Phó

13

K21 QLKT5
- Nghệ An

Nguyễn Bá Hảo

Lớp trưởng

 Lê Anh Tuấn

Lớp phó

Nguyễn Thị Nhung

 
14

K21 QTKD4
- Đà Nẵng

Huỳnh Anh Vũ

Lớp trưởng

Hoàng Thị Ngọc Hải

Lớp phó

Nguyễn Quốc Hân

Lớp phó

Nguyễn Minh Nam

Lớp phó

Nguyễn Văn Trung

Lớp phó

Dương Văn Tuấn

Lớp phó

15

K21 KTCT
- Quảng Bình

Cao Quang Cảnh

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Minh

Lớp phó

Lê Văn Bảo

Lớp phó

Đoàn Thanh Sơn

Lớp phó

Đoàn Ngọc Phương

Lớp phó

 

Danh sách gồm có 55 học viên , 15 lớp./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN