Trang tin tức sự kiện
 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội thông báo Danh sách bổ sung phân lớp cho học viên hệ sau đại học khóa QH-2012-E.CH trúng tuyển đợt 2 năm 2012 Danh sách bổ sung phân lớp cho học viên hệ sau đại học khóa QH-2012-E.CH trúng tuyển đợt 2 năm 2012 >>> Học viên xem chi tiết   tại đây.
Hướng dẫn sơ đồ đến giảng đường:
  1. Giảng đường NTC - Mỹ Đình
tại đây.
   2. Giảng đường Việt Úc
 tại đây.


Trường ĐHKT-ĐHQGHN