Thông báo tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 01.2024

Phòng CT&CTSV 09:04 01/12/2023

Thực hiện Luật BHYT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo mua Bảo hiểm y tế đợt tháng 01.2024 cho sinh viên.

1. Đối tượng mua BHYT: 

- Sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại trường chưa có thẻ BHYT hoặc đã có thẻ BHYT hết hạn trước ngày 01/01/2024; 

- Sinh viên hệ đào tạo liên kết quốc tế với Đại học Troy, Hoa Kỳ và sinh viên chương trình liên kết quốc tế với Đại học St.Francis Hoa Kỳ chưa có thẻ BHYT hoặc đã có thẻ BHYT hết hạn trước ngày 01/01/2024. 

Lưu ý: Những sinh viên thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; thân nhân của người có công với cách mạng, sỹ quan công an, quân đội…hoặc đối tượng đã tự mua BHYT theo hộ gia đình có thẻ BHYT còn giá trị sau ngày 01/01/2024 cần photo thẻ BHYT và nộp về phòng 502, nhà E4 trong ngày 4/12/2023. 

2. Mức phí BHYT: 

- Đối với sinh viên QH-2021-E, QH-2022-E, QH-2023-E hệ đào tạo chính quy, sinh viên thuộc hệ đào tạo liên kết quốc tế với Đại học Troy, Hoa Kỳ khóa 20, 21, 22 và sinh viên chương trình liên kết quốc tế với Đại học St.Francis Hoa Kỳ khóa 1, 2, 3: Số tiền: 1,800,000 x 4.5% x 12 tháng x 70% = 680,400 đồng. Giá trị sử dụng thẻ: 12 tháng (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024) 

- Đối với sinh viên QH-2020-E hệ đào tạo chính quy và sinh viên thuộc hệ đào tạo liên kết quốc tế với Đại học Troy, Hoa Kỳ khóa 19: Số tiền: 1,800,000 x 4.5% x 6 tháng x 70% = 340,200 đồng. Giá trị sử dụng thẻ: 06 tháng (từ 01/01/2024 đến 30/6/2024) 

Sau khi sinh viên kê khai đầy đủ thông tin tham gia BHYT, Nhà trường sẽ có thông báo thời gian, cách thức đóng tiền mua BHYT. 

3. Kê khai thông tin tham gia BHYT: 

Sinh viên các lớp cập nhật đầy đủ thông tin qua cổng đăng ký thông tin BHYT tại địa chỉ https://thongtinnguoihoc.ueb.edu.vn trước ngày 6/12/2023. Sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn kê khai thông tin BHYT để kê khai đầy đủ, chính xác.

>> Chi tiết thông báo và hướng dẫn kê khai sinh viên xem tại đây.

Thông báo học bổng đầu vào bậc Thạc sĩ dành cho cựu sinh viên UEB năm 2024

Thông báo học bổng đầu vào bậc Thạc sĩ dành cho cựu sinh viên UEB năm 2024

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN thông báo học bổng đầu vào Thạc sĩ năm 2024:

Chi tiết
Danh sách học viên dự kiến xét học vụ học kỳ II năm học 2023-2024

Danh sách học viên dự kiến xét học vụ học kỳ II năm học 2023-2024

Công văn 917/ĐHKT-ĐT ngày 29/3/2024 về việc Danh sách học viên dự kiến xét học vụ học kỳ II năm học 2023-2024

Chi tiết
Danh sách học viên chưa hoàn thành CTĐT Khóa QH-2020-E, QH-2021-E Bậc đào tạo Thạc sĩ

Danh sách học viên chưa hoàn thành CTĐT Khóa QH-2020-E, QH-2021-E Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo 914/TB-ĐHKT ngày 29/3/2024 về việc danh sách học viên chưa hoàn thành CTĐT Khóa QH-2020-E, QH-2021-E Bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết
Lịch thi học phần Triết học Khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 2) bậc đào tạo Thạc sĩ

Lịch thi học phần Triết học Khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 2) bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 760/TB-ĐHKT ngày 13/3/2023 về việc Lịch thi học phần Triết học Khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 2) bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết
Quyết định khen thưởng học viên xuất sắc và Ban cán sự lớp Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA – St. Francis

Quyết định khen thưởng học viên xuất sắc và Ban cán sự lớp Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA – St. Francis

Nhà trường thông báo danh sách học viên nhận khen thưởng tốt nghiệp Chương trình MBA - St. Francis.

Chi tiết
Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B2 bậc đào tạo Thạc sĩ Học kỳ II năm học 2023-2024

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B2 bậc đào tạo Thạc sĩ Học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo số 562/TB-ĐHKT ngày 26/2/2024 về việc Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B2 bậc đào tạo Thạc sĩ học kỳ II năm học 2023-2024

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ học kỳ II năm học 2023-2024

Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo số 423/TB-ĐHKT ngày 05/02/2024 về việc Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ học kỳ II năm học 2023-2024

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2023-2024

Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2023-2024

Thông báo số 417/TB-ĐHKT ngày 05/02/2024 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2023-2024

Chi tiết
Công bố điểm học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Công bố điểm học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 249/TB-ĐHKT ngày 25/01/2024 về việc công bố điểm học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết