Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Phòng Đào tạo 08:51 27/11/2023

Thông báo số 4377/TB-ĐHKT ngày 23/11/2023 về việc Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi kết thúc học phần các khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023-2024  thời gian học từ 5/9/2023 đến ngày 03/02/2024, cụ thể như sau:

1. Lịch thi: Xem lịch thi, hình thức thi chi tiết kèm theo (thời gian thi từ ngày 20/02/2024 đến ngày 07/03/2024);

2. Địa điểm thi: Khu giảng đường Hồ Tùng Mậu, giảng đường Việt Úc – Trường ĐHKT

3. Phòng thi chi tiết: Được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 15/01/2024. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn  -> Xem lịch thi

Lưu ý : Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, sinh viên phải có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh mới được vào  phòng thi.

4. Sinh viên xin hoãn thi :

·  Vì lý do trùng lịch thi: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định (đối với sinh viên học bằng kép lịch thi phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của trường học ngành 2). Thời gian nhận đơn ngày 29-30/01/2024, tại phòng Đào tạo, phòng 401 nhà E4 – trường Đại học Kinh tế.

·  Vì lý do đột xuất bất ngờ xảy ra, lý do sức khỏe: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu qui định (kèm minh chứng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) tại phòng hội đồng thi hoăc phòng Đào tạo, phòng 401 nhà E4 – trường Đại học Kinh tế. Thời gian nhận đơn chậm nhất sau khi thi môn xin hoãn thi 01 ngày.

5. Quy chế thi: Xem trên cổng thông tin ĐHQGHN

6. Chi tiết liên hệ:

Ms. Châu, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại hotline tổ chức thi:  0862396665 (Trong giờ hành chính)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

Download Thông báo tại đây

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Công văn số 144/ĐHKT-ĐT ngày 17/01/2024 về việc lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Chi tiết
Danh sách sinh viên hoãn thi  Học kỳ I năm học 2023-2024

Danh sách sinh viên hoãn thi Học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo số 131/TB-ĐHKT ngày 16/01/2024 về việc danh sách sinh viên hoãn thi học kỳ I năm học 2023-2024

Chi tiết
Danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Công văn số 68/ĐHKT-ĐT ngày 10/01/2024 về việc danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Chi tiết
Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 12/01/2024

Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 12/01/2024

Công văn số 21/ĐHKT-ĐT ngày 04/01/2024 về việc danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng ...

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy Học kỳ I năm học 2023-2024

Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy Học kỳ I năm học 2023-2024

Video hướng dẫn sinh viên thi trên phần mềm thi: https://www.youtube.com/watch?v=5zCdqZ03BDs

Chi tiết
Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 4564/ĐHKT-ĐT ngày 12/12/2023 về việc tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 4398/ĐHKT-ĐT ngày 27/11/2023 về việc hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 4167/TB-ĐHKT ngày 8/11/2023 về việc lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học  Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Sinh viên liên hệ hotline 0862396665 để được giải đáp thắc mắc (nếu có).

Chi tiết