Tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học kỳ I, năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo 16:46 31/08/2022

Sinh viên đăng ký từ ngày 31/8/2022 đến hết ngày 07/09/2022 tại link https://forms.gle/5voukgsDHAdpL6Mh9

Căn cứ điều 4 Thông tư 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ,
Căn cứ thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ I, năm học 2022-2023 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,
Trường Đại học Kinh tế thông báo tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng: sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm đăng ký tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ đạt từ 2.5/4.0 trở lên. Sinh viên được phép đăng ký tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ. 
2. Sinh viên được công nhận điểm đối với những tín chỉ đạt từ 5.5/10 trở lên. Các học phần được công nhận kết quả có thời hạn trong vòng 5 năm kể từ ngày có kết quả học phần đến thời điểm sinh viên được công nhận học viên bậc thạc sĩ.
3. Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký từ ngày 31/8/2022 đến hết ngày 07/09/2022 tại đây 
4. Thời gian thông báo kết quả đăng ký của sinh viên: từ ngày 08/09/2022 đến ngày 09/09/2022.
5. Học phí: 1.760.000 đồng/TC.
6. Hình thức nộp học phí: 
Sinh viên nộp/chuyển học phí vào tài khoản của trường tại ngân hàng BIDV theo nội dung:
Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Số tài khoản: 222 1 000 755 9999 tại BIDV chi nhánh Thanh Xuân
Nội dung nộp tiền: [mã sinh viên…]/[Hoten ...]/[ngày sinh ..…]/[lớp, ngành …-khóa]/học phí tích lũy TC
Ví dụ: 15050000 Nguyen Van A 12/12/1965 QTKD nộp học phi tich luy TC
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.
Download Thông báo tại đây

Thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm rèn luyện mang theo thẻ sinh viên tại Phòng Chính trị & Công tác Sinh viên (P.502-Nhà E4, ĐHQGHN).

Chi tiết
Cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2022-E

Cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2022-E

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa QH-2022-E có thể truy cập vào Cổng thông tin ĐHQGHN để kiểm tra thông tin cá nhân, đăng ký học, xem kết quả học ...

Chi tiết
 Sinh viên khóa QH-2022-E nghỉ học buổi sáng ngày 27/10/2022 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Sinh viên khóa QH-2022-E nghỉ học buổi sáng ngày 27/10/2022 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Các lớp tổ chức học bù trong tuần dự trữ theo đúng thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có).

Chi tiết
Nghỉ học buổi sáng ngày 28/10/2022 đối với các lớp học tập tại giảng đường E4

Nghỉ học buổi sáng ngày 28/10/2022 đối với các lớp học tập tại giảng đường E4

Sinh viên các lớp học tập tại giảng đường E4 nghỉ học sáng ngày 28/10/2022 theo Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối Kinh ...

Chi tiết
Cấp mới tài khoản Microsoft Teams dành cho sinh viên khóa QH-2022-E

Cấp mới tài khoản Microsoft Teams dành cho sinh viên khóa QH-2022-E

Sinh viên sử dụng tài khoản Microsoft Teams trong quá trình học tập online, nhận tài liệu học tập từ giảng viên lớp học phần,…

Chi tiết
Danh sách chia lớp và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023 Khóa QH-2022-E

Danh sách chia lớp và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023 Khóa QH-2022-E

Sinh viên khóa QH-2022-E học tập từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 18/02/2023 tại các giảng đường Việt Úc, giảng đường CSSNN

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có)

Chi tiết
Kết quả học tập học kỳ Hè năm học 2021-2022

Kết quả học tập học kỳ Hè năm học 2021-2022

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo - P.401-Nhà E4 trước 12h ngày 28/09/2022

Chi tiết