Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA-TROY nhận học bổng kỳ Hè 2022

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 14:59 21/11/2022

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022, Nhà trường thông báo cho sinh viên hệ liên kết quốc tế Chương trình BSBA-TROY 05 loại học bổng kỳ Hè năm 2022 và nộp hồ sơ trước ngày 30/11/2022.

1. Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập:

 • Nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS hoặc TOEFL iBT) đúng hạn (trong vòng 1 năm kể từ khi nhận được Thư thông báo trúng tuyển của đối tác) và đạt yêu cầu của chương trình (IELTS đạt tối thiểu 5.5 hoặc TOEFL iBT 72 trở lên);
 • Có điểm trung bình kết quả học tập trong kỳ học GPA từ 3.2 và kết quả rèn luyện đều đạt từ loại tốt trở lên (Bảng điểm rèn luyện tại Phụ lục 1), trong đó không có học phần nào đạt điểm dưới B và không bị kỷ luật. Chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và pháp luật, của Trường, của Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế và của Chương trình;
 • Sinh viên phải tích lũy ít nhất 6 tín chỉ trong kỳ Hè 2022; trong trường hợp tích lũy ít hơn 6 tín chỉ sẽ do Hiệu trưởng quyết định;
 • Học bổng KKHT chỉ được cấp trong thời gian đào tạo chuẩn của chương trình học, thời gian tạm dừng, kéo dài không được xét, cấp học bổng;
 • Các thành tích dùng để xét học bổng KKHT phải có minh chứng và đạt được trong kỳ Hè 2022;
 • Mỗi sinh viên được cấp tối đa 02 suất học bổng KKHT.

2. Cách tính điểm và cách xét học bổng :

 • Quy đổi điểm GPA trung bình theo thang điểm 100.
 • Điểm rèn luyện tại Phụ lục 1 (SV tự đánh giá theo mẫu kèm minh chứng, Nhà trường sẽ xét duyệt).
 • Điểm xét học bổng theo kỳ = 80%* GPA quy đổi + 20%* Điểm rèn luyện.
 • Sau khi nhận hồ sơ sinh viên đăng ký xét học bổng Nhà trường sẽ xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

3. Gồm 05 loại Học bổng KKHT sau:

a. Học bổng Student Champion: Dành cho sinh viên hệ liên kết quốc tế (sinh viên BSBA-TROY) có điểm xét học bổng kỳ học cao nhất của mỗi Khoá, đồng thời có GPA từ 3.6/4 và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

b. Học bổng Excellent Students: Dành cho tối đa 7 sinh viên hệ liên kết quốc tế (sinh viên BSBA-TROY) trong kỳ học của mỗi Khoá có điểm xét học bổng cao tiếp theo sau học bổng Student Champion mỗi Khóa, đồng thời có GPA từ 3.6/4 và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

c. Học bổng Thủ lĩnh Sinh viên - Student Leaders Scholarship

 • Dành cho 01 sinh viên hệ liên kết quốc tế (sinh viên BSBA-TROY) tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, có Giấy khen từ cấp Trường trở lên và sinh viên đó có GPA 3.2/4 và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên; 
 • Dành cho tối đa 03 sinh viên đạt được 1 trong các tiêu chuẩn sau: đạt từ giải nhì các cuộc thi học thuật trong nước từ cấp trường trở lên; có giải trong các cuộc thi học thuật nước ngoài có uy tín; đạt từ giải nhì trong các cuộc thi văn hóa nghệ thuật, thể thao từ cấp ĐHQGHN trở lên sinh viên đó có GPA 3.2/4 và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

d. Học bổng Breakout Student: Dành cho 01 sinh viên hệ liên kết quốc tế (sinh viên BSBA-TROY) sau 1 năm học Tiếng Anh của chương trình do Nhà trường tổ chức và đạt kết quả IELTS cao nhất và IELTS phải từ 7.5 trở lên, có GPA từ 3.42/4 và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

e. Học bổng Công dân toàn cầu - Global Students Scholarship: Dành cho tối đa 10 sinh viên hệ liên kết quốc tế (sinh viên BSBA-TROY) trao đổi nước ngoài tại các cơ sở đào tạo mà Nhà trường ký thỏa thuận trao đổi tín chỉ và sinh viên đó có GPA quy đổi theo thang điểm của UEB từ 3.2/4 kỳ Hè và hoàn thành theo Giấy giao nhiệm vụ của Nhà trường.

4. Hồ sơ học bổng

a. Đối với Học bổng KKHT:

 • Bảng điểm học tập có xác nhận của Nhà trường.
 • Bảng điểm rèn luyện tự đánh giá theo mẫu đính kèm (phụ lục 1).
 • Các giấy chứng nhận, giấy khen tham gia các hoạt động (nếu có).

b. Đối với học bổng tài năng: Sinh viên nộp một trong các giấy tờ sau:

 • Minh chứng về các thành tích về NCKH (bản photo).
 • Minh chứng các giải thưởng trong các cuộc thi học thuật, văn hóa trong nước và nước ngoài (bản photo).
 • Sinh viên năm nhất đạt chứng chỉ IELTS từ 7.5 trở lên (bản photo).

5. Thời hạn và Địa điểm nộp hồ sơ: 

 • Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ gửi trực tiếp đến Phòng CT&CTSV, Phòng 502, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Hoàng Phan Tuấn Minh, email: minhhpt@vnu.edu.vn.

Chi tiết thông báo sinh viên xem tại đây.

Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2022-2023

Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định trao 30 suất học bổng của Quỹ học bổng Mitsubishi, trong đó có 4 sinh viên Trường Đại học Kinh tế nhận được học bổng....

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc năm học 2022-2023

Quyết định trao học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc năm học 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội trao 57 suất học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc cho sinh viên năm học 2022-2023.

Chi tiết
Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2022 - 2023

Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định cấp học bổng BIDV năm học 2022 – 2023 cho sinh viên chính quy với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BSBA – TROY kỳ Hè năm 2022

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BSBA – TROY kỳ Hè năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Hè năm 2022 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BSBA - Troy với tổng số ...

Chi tiết
Thông báo sinh viên nhận được học bổng Annex học kỳ I, học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng của tổ chức Shinnyoen năm học 2022 - 2023

Thông báo sinh viên nhận được học bổng Annex học kỳ I, học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng của tổ chức Shinnyoen năm học 2022 - 2023

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký 03 quyết định trao học bổng Annex học kỳ I, học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng của tổ chức Shinnyoen năm học 2022 ...

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy QH-2018-E, QH-2019-E, QH-2020-E học kỳ II năm học 2021 – 2022

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy QH-2018-E, QH-2019-E, QH-2020-E học kỳ II năm học 2021 – 2022

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022 cho gần 300 sinh viên chính quy.

Chi tiết
Thông báo sinh viên được nhận học bổng Yamada, học bổng Lotte và học bổng Pony Chung năm học 2022 - 2023

Thông báo sinh viên được nhận học bổng Yamada, học bổng Lotte và học bổng Pony Chung năm học 2022 - 2023

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định trao 5 suất học bổng Yamada, 4 suất học bổng Lotte và 2 suất học bổng Pony Chung cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế ...

Chi tiết
Thông báo học bổng Shinnyo (Nhật Bản) năm học 2022 - 2023

Thông báo học bổng Shinnyo (Nhật Bản) năm học 2022 - 2023

Thực hiện nội dung công văn số 3702/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, Nhà trường thông báo về Chương trình học bổng của Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản năm học 2022-2023 ...

Chi tiết
Thông báo Chương trình học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông báo Chương trình học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 3311/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về Chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex ...

Chi tiết