Thông báo về kết quả tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

15:09 25/07/2022

Thông báo số 2343/TB-ĐHKT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế về kết quả tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. 

Căn cứ quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2919 và Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Thực hiện kế hoạch xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Tại phiên họp thứ 2 của Hội đồng ngày 22/7/2022, các thành viên của Hội đồng đã họp thảo luận ứng viên đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Hội đồng giáo sư cơ sở thông báo đến các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường kết quả cụ thể như sau: 

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh 

đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/ Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

TS. Vũ Văn Hưởng

Phó Giáo sư

Kinh tế,

Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

10/10/10

2

TS. Hoàng Khắc Lịch

Phó Giáo sư

Kinh tế,

Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

10/10/10

3

TS. Đào Hoàng Tuấn

Phó Giáo sư

Kinh tế,

Kinh tế học

Học viện Chính sách và Phát triển

9/10/10

Danh sách gồm 3 ứng viên./.

Danh sách chia lớp và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023 Khóa QH-2022-E

Danh sách chia lớp và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023 Khóa QH-2022-E

Sinh viên khóa QH-2022-E học tập từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 18/02/2023 tại các giảng đường Việt Úc, giảng đường CSSNN

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có)

Chi tiết
Hướng dẫn xét học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên Chính quy học kỳ II năm học 2021-2022

Hướng dẫn xét học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên Chính quy học kỳ II năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường ...

Chi tiết
Thông báo một số công việc và xét thưởng đầu năm học 2022-2023

Thông báo một số công việc và xét thưởng đầu năm học 2022-2023

Nhằm thực hiện hiệu quả một số hoạt động đầu năm học 2022 – 2023, Nhà trườngđề nghị các Khoa/ Viện thực hiện các nội dung công việc.

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học

Sinh viên truy cập cổng thông tin đào tạo Đại học để khai báo thông tin cá nhân, đăng ký học phần, download đề cương học phần, xem lịch thi, xem kết quả ...

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 9/2022)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 9/2022)

Trong nửa sau tháng 9 năm 2022, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BBA – USF kỳ Xuân năm 2022

Học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BBA – USF kỳ Xuân năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Xuân năm 2022 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BBA - USF với tổng số ...

Chi tiết
Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kèm theo Thông báo số 3212/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết