Thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021-202 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học khóa QH-2021E

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 10:04 20/06/2022

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội sau ngày 30/06/2022.

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II khóa QH-2021E năm học 2021-2022 tính đến 17g00 ngày 17/06/2022.
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II  năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học khóa QH-2021E  (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT), cụ thể như sau:
1. Danh sách sinh viên đã thu học phí  kỳ II khóa QH-2021E  năm học 2021-2022 (Phụ lục 01)
2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí  kỳ II khóa QH-2021E  năm học 2021-2022 (Phụ lục 02)
Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội sau ngày 30/06/2022.
Sinh viên có thể tra cứu thông tin chi tiết về học phí học kỳ II khóa QH-2021E  năm học 2021-2022 trên cổng thông tin một cửa: http://thongtinnguoihoc.ueb.edu.vn/
Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD đánh giá điểm rèn luyện về ý thức thực hiện các quy định của Nhà trường đối với các sinh viên có tên trong danh sách chưa thu được học phí học kỳ II khóa QH-2021E  năm 2021 – 2022 (Phụ lục 02)
>> Xem chi tiết thông báo tại đây.

Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II  năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học Khóa QH-2021E

Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học Khóa QH-2021E

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 khóa QH-2021ETrường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học ...

Chi tiết
Kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 khóa QH-2021E - CT đào tạo CLC bậc Đại học -TT23

Kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 khóa QH-2021E - CT đào tạo CLC bậc Đại học -TT23

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng ...

Chi tiết
Kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên CLC bậc đại học QH-2021E TT23

Kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên CLC bậc đại học QH-2021E TT23

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II/2021-2022 cho sinh viên chương trình chất lượng cao ...

Chi tiết
Thông báo chuẩn bị và thời gian dự kiến kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên QH2021E

Thông báo chuẩn bị và thời gian dự kiến kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên QH2021E

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo thời gian dự kiến thu học phí học kỳ II/2021-2022 cho sinh viên QH2021E theo kế hoạch bắt ...

Chi tiết
Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II  năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả quyết toán đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại ...

Chi tiết
Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II  năm học 2021-2022 hệ chuẩn

Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II năm học 2021-2022 hệ chuẩn

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo quyết toán thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022.

Chi tiết
Kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 – bậc Đại học

Kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 – bậc Đại học

Sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên ...

Chi tiết