Thông báo chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2022-2023

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 11:22 13/09/2022

Nhà trường thông báo chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2022-2023 trị giá 600 USD/sinhviên/năm học với 02 chỉ tiêu xét chọn.

Thực hiện nội dung công văn số 2888/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30/08/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (gọi tắt là học bổng Pony Chung) năm học 2022-2023 cho sinh viên như sau:

I. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021-2022;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi/ chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc.

  1. Trị giá mỗi suất học bổng: 600 USD/ sinhviên/ năm học.
  2. Chỉ tiêu Trường ĐHKT: 02 sinh viên (yêu cầu tỉ lệ nam/nữ là 50%).
  3. Hồ sơ đăng ký

- Bảng điểm năm học 2021-2022 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản giới thiệu của sinh viên, có ảnh (theo mẫu);

- Bài viết tìm hiểu về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có độ dài không quá 02 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó có nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ do Quỹ Pony Chung tài trợ);

- Bản photo các chứng nhận: Chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình… (nếu có).

Các Khoa/Viện xét chọn 02 hồ sơ sinh viên trước ngày 16/9/2022. Danh sách sinh viên được xét chọn đề cử sẽ do Hội đồng quyết định.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 3349/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 12 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 3301/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023 - 2024

Thực hiện nội dung công văn số 3312/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Thực hiện thông báo số 3057/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 22/08/2023 của ĐHQGHN, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc ...

Chi tiết
Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Thực hiện thông báo số 2966/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của ĐHQGHN ngày 15/08/2023, Nhà trường thông báo sinh viên về Chương trình học bổng của Quỹ Phát triển ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Sinh viên Tài năng IMG - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Sinh viên Tài năng IMG - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Căn cứ công số 27/QPT-ĐHQGHN ngày 7 tháng 8 năm 2023 về việc trao tặng học bổng Sinh viên Tài năng IMG-ĐHQGHN, Thực hiện nội dung công văn số 2937/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2023-2024

Thực hiện công văn thông báo số 2961/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 15 tháng 08 năm 2023 của ĐHQGHN, Nhà trường thông báo về Chương trình học bổng của Quỹ học ...

Chi tiết
Chương trình học bổng SCIC - Nâng bước tài năng trẻ năm 2023

Chương trình học bổng SCIC - Nâng bước tài năng trẻ năm 2023

Căn cứ công văn số 900/ĐTKDV-ĐNTT ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc chương trình “Học bổng SCIC ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 2851/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc ...

Chi tiết