Thông báo Tuyển sinh Sau Đại học năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 11:14 17/02/2022

Kèm theo Thông báo số 432/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP, ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ, Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 6 năm 2019 và Quyết định số 2311/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ công văn số 3808/ĐHQGHN-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ trong công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 248/ HD-ĐHQGHN ngày 27/01/2022 về Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2022 như sau: gồm 2 phần (xét tuyển thẳng và tuyển sinh chung)

 1. THÔNG TIN PHẦN XÉT TUYỂN THẲNG BẬC THẠC SĨ
  • Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/01/2022 đến 17h00 ngày 01/4/2022

1.1. Chỉ tiêu, các ngành xét tuyển:

Số TT

Ngành

Chỉ tiêu cả năm (Dự kiến)

1

Kinh tế chính trị

5

2

Tài chính - Ngân hàng 

10

3

Quản lý kinh tế 

5

4

Quản trị kinh doanh 

10

5

Kinh tế quốc tế

5

6

Kế toán

5

7

Chính sách công và phát triển

5

 

1.2. Về bằng tốt nghiệp trình độ đại học: Đáp ứng một trong yêu cầu sau:

Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và các ngành, chuyên ngành như sau:

1. Ngành Kinh tế chính trị: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế chính trị hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh tế chính trị; chuyên ngành sư phạm Kinh tế chính trị.

2. Ngành Tài chính - Ngân hàng: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng.

3. Ngành Quản lý kinh tế: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Quản lý kinh tế.

4. Ngành Quản trị kinh doanh: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Quản trị kinh doanh.

5. Ngành Kinh tế quốc tế: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Kinh tế quốc tế; Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh tế quốc tế; Kinh doanh quốc tế; Kinh tế học; Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển.

6. Ngành Kế toán: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kế toán hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Kế toán, Kiểm toán

7. Chuyên ngành Chính sách công và phát triển: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế phát triển, ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh tế phát triển.

1.3. Về điều kiện tiếng Anh:

Ứng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ tiếng Anh, ngành sư phạm ngôn ngữ tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về tiếng Anh đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;

 - Một trong các chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (phụ lục 4phụ lục 5), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

1.4. Quy định về mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học:

- Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:

Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: giải nhất: 0.2 điểm, giải nhì 0.15 điểm, giải ba 0.1 điểm, giải khuyến khích 0.07 điểm.

Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất 0.1 điểm, giải nhì 0.07 điểm, giải ba 0.05 điểm.

- Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí ISI: 0.3 điểm; bài báo đăng trên tạp chí Scopus/quốc tế khác: 0.2 điểm; bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế/quốc gia: 0.15 điểm;

- Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0.5 điểm.

1.5. Thời gian đăng ký, nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển: 

- Truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh đã đăng ký tài khoản trong những kỳ tuyển sinh trước và chưa nhập học tại bất kỳ đơn vị nào trong ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản đã có để đăng ký dự tuyển trong năm 2022. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo. 

- Thời gian đăng kí: 

 • Đợt 2: từ 8h00 ngày 05/5/2022 đến 17h00 ngày 30/8/2022

- Thí sinh dự tuyển theo diện xét tuyển thẳng ngoài việc đăng ký trực tuyến còn phải nộp đầy đủ hồ sơ tại HĐTS trong thời gian quy định. Nộp bản cứng hồ sơ theo quy định của Nhà trường  (Phụ lục 8 tại Phòng 401 nhà E4 hoặc qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo - Phòng 401 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Lệ phí xét tuyển thẳng là 260.000 đồng/01 thí sinh

- Hình thức nộp theo cú pháp trong Thông báo tuyển sinh chung.

1.6. Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng và kết quả:

Thời gian xét tuyển thẳng:

- Đợt 1 trước ngày 09/4/2022

- Đợt 2 trước ngày 10/9/2022

(Những thí sinh không được tuyển thẳng có thể tham dự kỳ thi/xét tuyển đợt đó).

B.THÔNG TIN CHUNG VỀ TUYỂN SINH SĐH

1. Thời gian tuyển sinh:

Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức hai đợt tuyển sinh sau đại học:  

- Đợt 1 thi tuyển vào các ngày 16/04/2022, tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ): Trước ngày 29/04/2022.

- Đợt 2 thi tuyển vào các ngày 17/9/2022, tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ): Trước ngày 30/9/2022.

Lịch tuyển sinh chi tiết:

Đợt 1:

Trình độ

Công việc

Thời gian

Thạc sĩTập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/ bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL)Sáng thứ Bảy, 16/4/2022
Thi môn Cơ sởChiều thứ Bảy, 16/4/2022

Đợt 2:

Trình độ

Công việc

Thời gian

Thạc sĩTập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/ bài thi ĐGNLSáng thứ Bảy, 17/9/2022
Thi môn Cơ sởChiều thứ Bảy, 17/9/2022

2. Chỉ tiêu, các ngành và môn thi tuyển:

2.1. Bậc đào tạo Thạc sĩ

TT

Ngành/Chuyên ngành

Chỉ tiêu cả năm (Dự kiến)

Các môn thi tuyển

Môn cơ bản

Môn cơ sở

1

Kinh tế chính trị

15

Kinh tế chính trị

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

Tài chính - Ngân hàng 

70

Đánh giá năng lực

Kinh tế học

3

Quản lý kinh tế 

85

Kinh tế chính trị

Quản trị học

4

Quản trị kinh doanh 

80

Đánh giá năng lực

Quản trị học

5

Kinh tế quốc tế

25

Đánh giá năng lực

Kinh tế quốc tế

6

Kế toán

25

Đánh giá năng lực

Nguyên lý kế toán

7

Chính sách công và phát triển

20

Đánh giá năng lực

Kinh tế học

2.2. Bậc đào tạo Tiến sĩ

TT

Các ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu cả năm 

(Dự kiến)

 

Hồ sơ chuyên môn

Ghi chú

 1

Kinh tế chính trị

4

Đánh giá Hồ sơ chuyên môn

Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

2

Kinh tế quốc tế

5

3

Quản trị kinh doanh

8

4

Tài chính - Ngân hàng

5

5

Quản lý kinh tế

8

3. Điều kiện dự thi, danh mục ngành đúng, ngành gần: (Phụ lục 1).

4. Danh mục các hướng nghiên cứu, danh sách các nhà khoa học có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh: (Phụ lục 2).

5. Cách tính điểm, quy trình và tiêu chí xét tuyển tiến sĩ: (Phụ lục 3)

6. Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: Thí sính dự thi có văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có giấy công nhận của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm đăng ký trực tuyến.

7. Thời gian đào tạo chuẩn: 

- Đối với đào tạo tiến sĩ: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

- Đối với đào tạo thạc sĩ: 2 năm.

8. Yêu cầu về môn thi Tiếng Anh:

8.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh phù hợp với yêu cầu về ngoại ngữ của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng tiếng Anh; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh hoặc ngành sư phạm ngôn ngữ tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

- Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 4 trở lên (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), được ĐHQGHN công nhận (quy định tại Phụ lục 4 và Phụ lục 5 của văn bản này), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

* Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.

8.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ: Ứng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ tiếng Anh, ngành sư phạm ngôn ngữ tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về tiếng Anh đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ (và thí sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;

 - Một trong các chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (phụ lục 4 và phụ lục 5), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

* Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.

8.3. Lưu ý: 

- Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

- Các chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được Trường Đại học Kinh tế gửi cho các cơ sở cấp chứng chỉ để thẩm định tính xác thực của chứng chỉ. Thí sinh phải chịu trách nhiệm theo các quy định tuyển sinh Sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội về tính xác thực của chứng chỉ đã nộp.

- Các chứng chỉ do các cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần thơ: Áp dụng chứng chỉ cấp sau ngày 15/05/2019. Các chứng chỉ do các cơ sở Trường ĐH Vinh, Học viện An ninh nhân dân: Áp dụng chứng chỉ cấp sau ngày 08/5/2020.

9. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

9.1. Đối tượng ưu tiên:

            - Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 (theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác, quyết định tuyển dụng hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1;

- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

9.2. Mức ưu tiên:

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn Tiếng Anh (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi Tiếng Anh và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản hoặc 15 điểm (thang điểm 150) cho môn thi đánh giá năng lực.

- Việc xác định đối tượng ưu tiên phải được thực hiện tại thời điểm đăng ký dự thi. (không áp dụng đối với xét tuyển thẳng)

10. Lịch học bổ sung kiến thức: Thí sinh xem lịch đăng ký và học bổ sung kiến thức dự thi sau đại học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chi tiết tại địa chỉ: http://ueb.edu.vn.

11. Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ: 

11.1. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ: Năm 2022, việc đăng ký dự tuyển tiếp tục được thực hiện trên phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN. Nhiệm vụ của thí sinh: Truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh đã đăng ký tài khoản trong những kỳ tuyển sinh trước và chưa nhập học tại bất kỳ đơn vị nào trong ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản đã có để đăng ký dự tuyển trong năm 2022. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo. 

- Thời gian đăng ký: 

 • Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/01/2022 đến 17h00 ngày 01/4/2022
 • Đợt 2: từ 8h00 ngày 05/5/2022 đến 17h00 ngày 30/8/2022

Thí sinh dự tuyển theo phương án xét tuyển ngoài việc đăng ký trực tuyến còn phải nộp đầy đủ hồ sơ tại HĐTS trong thời gian quy định.

- Nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Trường.

 Nộp tiền vào tài khoản đơn vị theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Số tài khoản: 222 100 0 755 9999 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân

Nội dung nộp: [Mã hồ sơ]_[Tên thí sinh…]_[ngày sinh…]_THS_[Ngành dự thi…]_LP tuyển sinh năm 2022

Nộp tiền mặt tại đơn vị: Phòng 405 (cửa số 1), Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Thời gian nộp: Trong giờ hành chính. 

11.2 Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ: Năm 2022, việc đăng ký dự tuyển tiến sĩ được thực hiện trực tuyến một phần. Nhiệm vụ của thí sinh: 

- Truy cập vào cổng đăng ký tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn để khai báo các thông tin cơ bản theo hướng dẫn như sau:

- Thời gian đăng ký: 

 • Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/01/2022 đến 17h00 ngày 01/4/2022
 • Đợt 2: từ 8h00 ngày 05/5/2022 đến 17h00 ngày 30/8/2022

Thí sinh đăng ký xét cấp học bổng dành cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc, ngoài việc nộp hồ sơ dự tuyển phải khai báo thông tin và nộp hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng tại địa chỉ http://hocbong.vnu.edu.vn. Xem tại thông báo số 4196/TB-ĐHKT ngày 24 tháng 12 năm 2021 đường link: http://ueb.edu.vn/Sub/64/newsdetail/HB_SDH/31037/nop-ho-so-de-nghi-xet-cap-hoc-bong-cua-%C4%91ai-hoc-quoc-gia-ha-noi-cho-nghien-cuu-sinhthuc-tap-sinh-co-nang-luc-nghien-cuu-xuat-sac.htm

- Nộp bản cứng hồ sơ theo quy định của Nhà trường  (Phụ lục 7) (nộp trực tiếp tại Phòng 401 nhà E4 hoặc qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo: Phòng 401 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Thời gian khai báo thông tin trực tuyến và nhận hồ sơ (nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện): 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 • Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/01/2022 đến 17h00 ngày 01/4/2022
 • Đợt 2: từ 8h00 ngày 05/5/2022 đến 17h00 ngày 30/8/2022

- Nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của đơn vị hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại đơn vị.

 Nộp tiền vào tài khoản đơn vị theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Số tài khoản: 222 100 0 755 9999 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân

Nội dung nộp: [Mã ĐKDT]_[Tên thí sinh…]_[ngày sinh…]_TS_[Ngành dự thi…]_LP tuyển sinh năm 2022

Nộp tiền mặt tại Trường: Phòng 405 (cửa số 1), Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Thời gian nộp: Trong giờ hành chính. 

12. Hồ sơ dự thi thạc sĩ: Nộp tại thời điểm nhập học. Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh  (Phụ lục 6).

13. Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi:   

13.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ:

- Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/thí sinh 

13.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ:

- Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí dự thi: 310.000 đồng/thí sinh.

14. Thời gian công bố kết quả: Trước ngày 6/5/2022 (đợt 1) và trước ngày 04/10/2022 (đợt 2).

15. Thời gian nhập học dự kiến: Trước ngày 6/6/2022 (đợt 1) và trước ngày 08/10/2022 (đợt 2). 

Lưu ý: Nhà trường tiến hành xác minh các loại văn bằng, chứng chỉ của các ứng viên dự tuyển đào tạo Sau đại học trước khi ra Quyết định công nhận học viên, nghiên cứu sinh.

16. Địa điểm liên hệ: 

- Phòng Đào tạo: Phòng 401 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.37547506 (máy lẻ 315); Website: http://ueb.edu.vn.

>> Xem Thông báo tại đây.

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2024

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh 9 chương trình đào tạo Thạc sĩ và 5 chương trình đào tạo Tiến sĩ. Cụ thể như sau:

Chi tiết
Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Kèm theo Quyết định số 806/QĐ-ĐHKT ngày 19/03/2024

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2024

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2024

Kèm theo Thông báo số 808/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Phương thức và chỉ tiêu (dự kiến) tuyển sinh đại học năm 2024

Phương thức và chỉ tiêu (dự kiến) tuyển sinh đại học năm 2024

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo phương thức và chỉ tiêu (dự kiến) tuyển sinh đại học năm 2024.

Chi tiết
Thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kèm theo Thông báo số 2960/TB-ĐHKT ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo kết quả quyết toán đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Thông báo kết quả quyết toán đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ II năm ...

Chi tiết
Thông báo kết quả quyết toán đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 hệ Chuẩn, BK, TNTT

Thông báo kết quả quyết toán đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 hệ Chuẩn, BK, TNTT

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ II năm ...

Chi tiết
Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Căn cứ kết quả đợt thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2022-2023 và phản hồi của sinh viên tính đến hết ngày 20/06/2023. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ...

Chi tiết
Thông báo về việc điểm trúng tuyển, nhập học và gặp mặt đầu khóa Nghiên cứu sinh, Học viên đợt 1 năm 2023

Thông báo về việc điểm trúng tuyển, nhập học và gặp mặt đầu khóa Nghiên cứu sinh, Học viên đợt 1 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 1872/TB-ĐHKT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết