Thông báo Chương trình học bổng Lotte học kỳ I, năm học 2022-2023

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 14:03 16/09/2022

Chương trình học bổng Lotte học kỳ I, năm học 2022-2023 với 04 chỉ tiêu trị giá 400 đô la Mỹ/sinh viên.

Thực hiện nội dung thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ I, năm học 2022- 2023 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 3, thứ 4;

- Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: Học kỳ 2, năm học 2021-2022 có kết quả học tập đạt từ 3.2 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Học bổng dành cho sinh viên vượt khó: Học kỳ 2, năm học 2021-2022 có kết quả học tập đạt từ 2.8 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên và có hoàn cảnh khó khăn;

- Sinh viên chưa nhận học bổng ngoài ngân sách trong năm học 2022-2023;

- Sinh viên có tham gia BHYT.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 400 đô la Mỹ/ 01 học kỳ/ 01 sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 04 sinh viên. Phân bổ chỉ tiêu tại các đơn vị như sau:

- Học bổng cho SV xuất sắc: 02;

- Học bổng cho SV vượt khó: 02.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản khai thông tin sinh viên, có dán ảnh, viết bằng tiếng Anh (theo mẫu);

- Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2021-2022, có xác nhận của Phòng Đào tạo;

- Thư giới thiệu của lãnh đạo Khoa/Viện hoặc giảng viên Khoa/Viện giảng dạy;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó);

- Giấy chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn Hội (nếu có).

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 18/9/2022.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024

Hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024

Nhà trường thông báo danh sách hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024.

Chi tiết
Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2024

Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2024

Thực hiện nội dung công văn số 477/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 20/02/2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về Chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường ...

Chi tiết
Chương trình học bổng K-T năm học 2023-2024

Chương trình học bổng K-T năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 478/ĐHQGHN-CT&CTHSSV về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K-T năm học 2023-2024 cho sinh viên.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 174/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình học bổng Đồng hành Vingroup-ĐHQGHN ...

Chi tiết
Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng kỳ Thu 2023

Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng kỳ Thu 2023

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng kỳ Thu 2023

Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng kỳ Thu 2023

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 174/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Đồng hành Vingroup ...

Chi tiết
Quyết định trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách 20 sinh viên nhận được học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024, mỗi suất trị giá hơn 6 triệu đồng.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chương trình BSBA Troy kỳ Hè năm 2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chương trình BSBA Troy kỳ Hè năm 2023

Nhà trường thông báo danh sách 12 sinh viên chương trình BSBA Troy nhận học bổng khuyến khích học tập kỳ Hè năm 2023.

Chi tiết