Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN(cập nhật nửa đầu tháng 02/2023)

Phòng Thanh tra & Pháp chế - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 14:17 16/02/2023

Trong nửa đầu tháng 02 năm 2023, một số văn bản có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trường. Nội dung tóm tắt cụ thể như sau:

1. Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua hồ sơ xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

a) Hiệu lực thi hành: 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/02/2023

b) Nội dung cơ bản:

Trong đó, Chính phủ đồng ý quy định dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong trường hợp sau:

- Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác trong tình huống khẩn cấp.

Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh trường hợp này;

- Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;

- Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật;

- Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật;

- Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

>>> Xem toàn văn: Nghị quyết 13/NQ-CP

2. Thông tư số 06/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

a) Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2023. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018.

b) Nội dung cơ bản:

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC cụ thể như sau: Sửa đổi tên khoản 2 và điểm b khoản 2 Điều 1 về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; sửa đổi Điều 2 về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 3 về nguyên tắc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức (CBCC); sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 4 về nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức; bổ sung vào điểm i, sửa đổi điểm e, điểm l và điểm m, điểm k khoản 2, Điều 5 về mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 06/2023/TT-BTC

3. Thông tư số 18/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

a) Hiệu lực thi hành: 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023. Đồng thời, phụ lục 4 và phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực

b) Nội dung cơ bản:

Thông tư này sửa đổi một số điều của Thông tư số 56/2021/TT-BYT cụ thể như sau: Sửa đổi Điều 4 về trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần; sửa đổi điểm d, khoản 1, khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b, khoản 5, điểm b, khoản 6 Điều 5 về hồ sơ giám định lần đầu; sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 6 về hồ sơ giám định do tái phát; sửa đổi điểm d khoản 5 Điều 13 về trình tự, nội dung khám giám định; sửa đổi khoản 3 Điều 15 về cấp giấy ra viện; sửa đổi khoản 2 Điều 20 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; bổ sung Điều 20a về cấp giấy ra viện và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người nhiễm COVID-19 điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; sửa đổi Điều 21 về hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và cách ghi nội dung giấy tờ chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ; sửa đổi khoản 1 Điều 25 về trách nhiệm của Hội đồng Giám định y khoa; bổ sung khoản 6 Điều 26 về trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh; Sửa đổi các Phụ lục 1, 2, 3,4 và 7 và bổ sung phụ lục 9 kèm theo thông tư.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 18/2022/TT-BYT

4. Các quyết định của Bộ Giáo dục & Đào tạo về cấp chứng chỉ tiếng Anh.

4.1. Quyết định số 436/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty Công nghệ Giáo dục Đông A, Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục và Đào tạo Odin và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh). Theo đó các địa điểm bổ sung bao gồm: 

1. Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tại Khánh Hòa: Lô STH39.17, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1, Phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

3. Tại Thái Nguyên: Số 324 đường Cách mạng Tháng 8, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

4. Tại Gia Lai: Số 655 Trường Chinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

5. Tại Lâm Đồng: Tầng 1, 2 tòa nhà B, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt, Đường Lê Hồng Phong, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

4.2. Quyết định số 377/QĐ-BGDĐT ngày 03/02/2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty Cổ phần Atlantic Five-Star English và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge. Theo đó:

1. Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge. 

2. Địa điểm tổ chức thi: 

a) Địa điểm thi 1: 33 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

b) Địa điểm thi 2: Tầng 4, số 125 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Chứng chỉ được cấp: Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge: A2 Key English Test (KET), B1 Preliminary English Test (PET), B2 First Certificate in English (FCE).

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 436/QĐ-BGDĐTQuyết định số 377/QĐ-BGDĐT 

5. Thông báo số 86/BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan.

Theo đó, Thông báo này thông tin về chương trình tuyển sinh đi học tại Ba La cụ thể như sau:

- Tuyển sinh 20 suất cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

- Thời gian đào tạo:

Đại học: 03 đến 04 năm học

Thạc sĩ: 02 năm học

Tiến sĩ: 03 đến 04 năm học

(Chưa bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Ba Lan)

- Thời hạn nhận hồ sơ giấy bằng tiếng Việt phải được chuyển đến Cục Hợp tác quốc tế hạn cuối cùng là ngày 31/03/2023 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng kí online)

>>> Xem toàn văn: Thông báo số 86/BGDĐT

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN(cập nhật nửa sau tháng 03/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN(cập nhật nửa sau tháng 03/2023)

Trong nửa sau tháng 03 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học.

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 907/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh trước 16h ngày 29/04/2023. Sau thời hạn này, chứng chỉ tiếng Anh chỉ được xét công nhận chuẩn đầu ra (không được miễn ...

Chi tiết
Những “chiến binh BC” đã sẵn sàng tỏa sáng tại GALA Chung kết Business Challenges mùa 6

Những “chiến binh BC” đã sẵn sàng tỏa sáng tại GALA Chung kết Business Challenges mùa 6

Với sự thành công sau 5 mùa tổ chức, UEB Business Challenges mùa 6 đánh dấu sự quay trở lại bùng nổ hơn với quy mô lớn, mở ra cơ hội cho nhiều dự án kinh ...

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 658/TB-ĐHKT ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn năm 2023

Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn năm 2023

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng Anh ...

Chi tiết