Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ II năm học 2022-2023 (Đợt 1)

Phòng Đào tạo 15:59 17/05/2023

Học viên tham gia thi hết học phần các ngày 24/06 và 25/06/2023 tại giảng đường Việt Úc - Trường Liên cấp Việt Úc, Phố Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Căn cứ công văn số 350/TB-ĐHKT ngày 16/02/2023 về việc thông báo thời khóa biểu thạc sĩ, học kỳ II năm học 2022-2023;

Trường Đại học Kinh tế thông báo hình thức thi đánh giá hết học phần của các học phần của hệ đào tạo thạc sĩ thời gian học từ ngày 25/03/2023 đến ngày 18/06/2023, học kỳ II năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

  1. Học phần làm bài tập tiểu luận: danh sách kèm theo (học viên hoàn thành bài tập tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên sau 2 tuần kết thúc học phần);
  2. Học phần tổ chức thi kết thúc học phần: Đợt 1 ngày 24-25/06/2023 (chi tiết theo lịch thi);

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, học viên được biết và thực hiện.

Đề nghị Trung tâm ĐBCLGD và tổ sao in đề thi cung cấp đề thi các học phần theo lịch thi;

Đề nghị phòng HCTH chuẩn bị phòng thi theo lịch thi, chuẩn bị cơ sở vật chất theo đề nghị của phòng Đào tạo.

Download Công văn tại đây

Điều chỉnh lịch thi bậc đào tạo thạc sĩ Học kỳ II năm học 2023 – 2024

Điều chỉnh lịch thi bậc đào tạo thạc sĩ Học kỳ II năm học 2023 – 2024

Thông báo số 1382/TB-ĐHKT ngày 10/05/2024 về việc điều chỉnh lịch thi bậc đào tạo thạc sĩ Học kỳ II năm học 2023 – 2024

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ II năm học 2023 - 2024

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ II năm học 2023 - 2024

Công văn số 1269/ĐHKT-ĐT ngày 06/05/2024 về việc Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ II năm học 2023-2024

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 251/ĐHKT-ĐT ngày 25/01/2024 về việc lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Tiến sĩ, khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS ...

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 2) Học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 2) Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 114/ĐHKT-ĐT ngày 15/01/2024 về việc Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 2) Học kỳ I năm học 2023-2024...

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 4683/TB-ĐHKT ngày 19/12/2023 về việc Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2023-2024 (đợt 1), Bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết
Danh sách học viên xin hoãn thi Học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1)

Danh sách học viên xin hoãn thi Học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1)

Thông báo số 4535/TB-ĐHKT ngày 08/12/2023 về việc danh sách học viên xin hoãn thi Học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1)

Chi tiết
Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023 – 2024

Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023 – 2024

Thông báo số 4541/TB-ĐHKT ngày 08/12/2023 về việc danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023 – 2024

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 3973/ĐHKT-ĐT ngày 26/10/2023 về việc lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 1) Bậc Đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 1) Bậc Đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2023-2024

Kèm theo Thông báo số 3318/TB-ĐHKT ngày 13/9/2023 về việc Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 1) bậc Đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học ...

Chi tiết