Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II năm học 2021-2022 hệ chuẩn

Phòng Kế hoạch - Tài chính 17:10 09/05/2022

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo  quyết toán thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022.

  1. Tình hình nộp học phí:
  • Danh sách sinh viên đã thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 (PL01A – hệ chính quy và PL01B – hệ CQBK)
  • Danh sách sinh viên CHƯA thu được học phí  học kỳ II năm học 2021-2022 (PL02A – hệ chính quy và PL02B – hệ CQBK)

Những sinh viên chưa nộp học phí sẽ bị loại tên khỏi danh sách lớp môn học của học kỳ II năm học 2021-2022 đã đăng ký .

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh mà có số tiền học phí nộp thừa thì sẽ được nhà Trường chuyển trả lại học phí thừa vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Mỹ Đình. Thời điểm chuyển trả lại học phí thừa cho sinh viên dự kiến thực hiện trong tháng 05/2022.

>>> Chi tiết tại đây

Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II  năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả quyết toán đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại ...

Chi tiết
Kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 – bậc Đại học

Kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 – bậc Đại học

Sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên ...

Chi tiết
Kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học TT23

Kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học TT23

Sinh viên có thể tra cứu thông tin chi tiết về học phí học kỳ II năm học 2021-2022 trên cổng thông tin một cửa: http://thongtinnguoihoc.ueb.edu.vn/

Chi tiết
Thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học

Thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022, Cụ thể như sau:

Chi tiết
Thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022, Cụ thể như sau:

Chi tiết
Kế hoạch thu học phí HKII năm 2021-2022 chương trình CLC TT23

Kế hoạch thu học phí HKII năm 2021-2022 chương trình CLC TT23

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II/2021 - 2022 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng ...

Chi tiết
Kế hoạch thu phí Học kỳ II năm học 2021 - 2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Kế hoạch thu phí Học kỳ II năm học 2021 - 2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II/2021 - 2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Chi tiết
Thông báo: Quyết định giảm học phí năm học 2021 - 2022 đối với bậc đào tạo Đại học trong nước

Thông báo: Quyết định giảm học phí năm học 2021 - 2022 đối với bậc đào tạo Đại học trong nước

Theo quyết định số 3259/QĐ-ĐHKT ngày 18/10/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
THÔNG BÁO: Thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

THÔNG BÁO: Thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Theo thông báo số 3380/TB-ĐHKT trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo

Chi tiết