Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2022

Phòng Đào tạo 15:21 09/03/2022

Các Khoa/Viện tập hợp các thắc mắc của sinh viên gửi phản hồi cho Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 15/03/2022 để được giải quyết.

Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao và chương trình bằng kép), nhằm rà soát kết quả học tập và các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên (kết quả Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Kỹ năng bổ trợ, Tiếng Anh), Phòng Đào tạo gửi các đơn vị dự kiến danh sách sinh viên đủ (chuẩn, CLC, bằng kép) và không đủ điều kiện tốt nghiệp (chuẩn, CLC, bằng kép) đợt tháng 03 năm 2022 (có danh sách kèm theo).

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Phòng Đào tạo kính đề nghị:

1. Các Khoa/Viện QTKD: 

  • Thông báo cho sinh viên biết và kiểm tra lại các thông tin. Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc, khiếu nại, đề nghị các Khoa/Viện tập hợp các thắc mắc của sinh viên gửi phản hồi cho Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 15/03/2022 để được giải quyết.
  • Thông báo cho các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hoàn thiện hồ sơ xin xét tốt nghiệp từ ngày 14-18/03/2022. Hồ sơ phải nộp theo Thông báo số 416/TB-ĐHKT ngày 16/02/2022 của Trường Đại học Kinh tế, được đăng tải trên website theo đường dẫn sau: https://ueb.edu.vn/Sinh-Vien-Hoc-Vien/UEB/Nop-ho-so-xet-tot-nghiep-he-dai-hoc-chinh-quy-dot-thang-03-nam-2022/1777/1782/1802/31529
  • Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc Chuyển phát nhanh
  • Người nhận:

       Đặng Thị Trang - Chuyên viên Phòng Đào tạo.

       Địa chỉ: Phòng 401 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

       Email: dangtrang@vnu.edu.vn

       Điện thoại: 024 37547506/ máy lẻ 325

2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên: Kiểm tra và gửi danh sách cho Phòng Đào tạo về các nội dung:

  • Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với sinh viên.
  • Việc kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập đối với sinh viên (đối với sinh viên xếp hạng xuất sắc hoặc giỏi).
  • Danh sách gửi về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 16/03/2022.

Trân trọng cảm ơn./.

Download Thông báo tại đây

Thông báo về Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2023

Thông báo về Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 4327/TB-ĐHKT ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm rèn luyện mang theo thẻ sinh viên tại Phòng Chính trị & Công tác Sinh viên (P.502-Nhà E4, ĐHQGHN).

Chi tiết
Cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2022-E

Cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2022-E

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa QH-2022-E có thể truy cập vào Cổng thông tin ĐHQGHN để kiểm tra thông tin cá nhân, đăng ký học, xem kết quả học ...

Chi tiết
 Sinh viên khóa QH-2022-E nghỉ học buổi sáng ngày 27/10/2022 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Sinh viên khóa QH-2022-E nghỉ học buổi sáng ngày 27/10/2022 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Các lớp tổ chức học bù trong tuần dự trữ theo đúng thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có).

Chi tiết
Nghỉ học buổi sáng ngày 28/10/2022 đối với các lớp học tập tại giảng đường E4

Nghỉ học buổi sáng ngày 28/10/2022 đối với các lớp học tập tại giảng đường E4

Sinh viên các lớp học tập tại giảng đường E4 nghỉ học sáng ngày 28/10/2022 theo Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối Kinh ...

Chi tiết
Cấp mới tài khoản Microsoft Teams dành cho sinh viên khóa QH-2022-E

Cấp mới tài khoản Microsoft Teams dành cho sinh viên khóa QH-2022-E

Sinh viên sử dụng tài khoản Microsoft Teams trong quá trình học tập online, nhận tài liệu học tập từ giảng viên lớp học phần,…

Chi tiết
Danh sách chia lớp và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023 Khóa QH-2022-E

Danh sách chia lớp và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023 Khóa QH-2022-E

Sinh viên khóa QH-2022-E học tập từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 18/02/2023 tại các giảng đường Việt Úc, giảng đường CSSNN

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có)

Chi tiết