THÔNG BÁO

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2021-2022

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3309/ĐHKT-CTSV ngày 21/10/2021 về chương trình học bổng Posco - Hàn Quốc năm học 2021-2022

Chi tiết
Chương trình học bổng ADF - Hàn Quốc năm học 2021-2022 (cho sinh viên QH-2021-E)

Chương trình học bổng ADF - Hàn Quốc năm học 2021-2022 (cho sinh viên QH-2021-E)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3307/ĐHKT-CTSV ngày 21/10/2021 về chương trình học bổng ADF - Hàn Quốc năm học 2021-2022 (dành cho […]

Chi tiết
 Chương trình học bổng Kumho Asiana năm học 2021-2022

Chương trình học bổng Kumho Asiana năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3306/ĐHKT-CTSV ngày 21/10/2021 về chương trình học bổng Kumho Asiana năm học 2021-2022

Chi tiết
 Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2021-2022

Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3427/ĐHKT-CTSV ngày 02/11/2021 về chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2021-2022

Chi tiết
 THÔNG BÁO: Thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

THÔNG BÁO: Thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Theo thông báo số 3380/TB-ĐHKT trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo

Chi tiết

VIDEO