KINH TẾ

Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Kinh tế áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở đi

Phòng Đào tạo 09:50 22/08/2023

Chương trình được thiết kế nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân kinh tế có những kiến thức cơ bản, hiện đại và hệ thống về kinh tế học, có những kiến thức chuyên sâu và theo sát với thực tiễn về kinh tế chính trị thế giới, kinh tế truyền thông, kinh tế y tế và quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, quản lý kinh tế; có phương pháp tư duy khoa học; có khả năng nhận diện, truyền đạt, phân tích và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề kinh tế; có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn và tích lũy kiến thức từ hoạt động thực tiễn để trở thành các chuyên gia tư vấn, thực thi chính sách kinh tế, các nghiên cứu viên, giảng viên kinh tế, các nhà khởi nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế kinh doanh và quản lý.

1. Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Nhóm 1: Chuyên viên phân tích, tư vấn, đàm phán về kinh tế: Có đủ năng lực để làm việc tại các tổ chức kinh tế chính trị xã hội mang tính liên ngành; các tổ chức tư vấn kinh tế, các tổ chức hành chính sự nghiệp, các thể chế kinh tế quốc tế tại Việt Nam; các cơ quan truyền thông; các cơ sở y tế và chăm sóc sức khoẻ; các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế. Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm như chuyên viên phân tích, nghiên cứu, dự báo thị trường; tham gia đàm phán, phản biện và hoạch định chính sách; tham gia tư vấn, giám sát việc triển khai các quyết định quản lý; phóng viên kinh tế, kinh doanh, nhân viên trong các cơ sở y tế và chăm sóc sức khoẻ, khởi nghiệp sáng tạo...; triển vọng có thể trở thành các chuyên gia phân tích chính sách, các nhà đàm phán, tư vấn chuyên nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý doanh nghiệp, có cơ hội trở thành chính khách qua quá trình rèn luyện và trải nghiệm thực tiễn.

Nhóm 2: Nghiên cứu viên và giảng viên kinh tế: Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học khối ngành kinh tế; có thể đảm nhiệm các công việc như tham gia nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề kinh tế hiện đại, đặc biệt là các lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế chính trị quốc tế, kinh tế truyền thông, kinh tế y tế và quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, quản lý kinh tế.

Nhóm 3: Trở thành những nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý: Có khả năng thành lập doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cung cấp và phát triển các sản phẩm, dịch vụ.

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở các bậc học cao hơn và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn để trở thành các chuyên gia, các nhà lãnh đạo, các chính khách có khả năng dẫn dắt và năng lực thích ứng cao.

Download Chương trình đào tạo tại đây

Hotline tuyển sinh đại học: 0243 754 7506 (máy lẻ 666,888); 0913 486 773

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình được thiết kế nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân kinh tế có những kiến thức cơ bản, hiện đại và hệ thống về kinh tế học, có những kiến thức chuyên ...

Chi tiết
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế (Thông tư 23) áp dụng cho sinh viên tuyển sinh từ khóa QH-2019-E

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế (Thông tư 23) áp dụng cho sinh viên tuyển sinh từ khóa QH-2019-E

Chương trình được thiết kế nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân Kinh tế có những kiến thức cơ bản, hiện đại và hệ thống về kinh tế học, có những kiến thức chuyên ...

Chi tiết