KINH TẾ QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 17:06 21/04/2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 2913 /QĐ-ĐHKT, ngày 30/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN

Việt Nam ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong thời gian tới, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao được trang bị các kiến thức về kinh tế quốc tế là rất lớn. Cụ thể, việc phân tích đánh giá và hoạch định chính sách từ cấp Trung ương tới địa phương sẽ cần các chuyên gia, các nhà lãnh đạo có kiến thức chuyên sâu về kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, có khả năng phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, đánh giá các tác động chính sách để từ đó hoạch định những chính sách phù hợp và hiệu quả. Việc giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu sẽ cần các nhà khoa học được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên sâu, các phương pháp nghiên cứu tiên tiến, nhằm đóng góp những sản phẩm nghiên cứu và đào tạo chất lượng cao cho xã hội.

Sự khác biệt của chương trình đào tạo tiến sỹ kinh tế quốc tế của trường đại học kinh tế- ĐHQGHN với các cơ sở đào tạo trong nước.

CTĐT tiến sỹ chuyên ngành KTQT tham khảo chương trình của Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ. Đây là trường Đại học đứng thứ 13 toàn nước Mỹ và đứng thứ 16 trên thế giới dựa trên xếp hạng của Tạp chí uy tín nhất nước Mỹ USNews. 

Sản phẩm đào tạo trong chương trình đào tạo Tiến sỹ ngành kinh tế quốc tế của trường ĐH Kinh tế ĐHQG Hà Nội chỉ tập trung vào hai nhóm: i) Chuyên gia hoạch định, phân tích, tư vấn chính sách; ii) Nghiên cứu viên và giảng viên trình độ cao.

Cả 2 nhóm đối tượng này có định hướng chuyên sâu nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề thuộc lĩnh vực Kinh tế quốc tế.

Đội ngũ các nhà khoa học tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh đạt chuẩn quốc tế:

Giảng viên tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu từ phía trường ĐHKT-ĐHQGHN là những người có năng lực chuyên môn về Kinh tế quốc tế, được đào tạo bài bản tại các trường đại học ở nước ngoài, có kỹ năng giảng dạy bằng Tiếng Anh, có kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế  và kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Bên cạnh đó, lợi thế rất lớn mà Trường Đại học Kinh tế có được là thông qua hệ sinh thái các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, các nhà khoa học tại các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế đang cộng tác với Trường. 

Cam kết hỗ trợ và đồng hành với nghiên cứu sinh trong suốt quá trình học tập để hoàn thành luận án đúng hạn: 

Khoa có chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh, người hướng dẫn trong việc công bố quốc tế, gắn các đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh và thầy hướng dẫn với đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa cơ sở đào tạo tiến sĩ - viện nghiên cứu và doanh nghiệp để hỗ trợ những nghiên cứu đặt hàng và chuyển giao công nghệ. Đây là điểm riêng của chương trình đào tạo tiến sĩ Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. 

Các nghiên cứu sinh được hỗ trợ để tốt nghiệp đúng hạn thông qua các nội dung sau:

- 100% nghiên cứu sinh sẽ được hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ công bố các bài báo khoa học trong nước và quốc tế có uy tín tốt, đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

- 100% nghiên cứu sinh có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động đào tạo (trợ giảng/giảng dạy) tại trường phù hợp với thế mạnh riêng và phát huy bản thân.

- Mỗi nghiên cứu sinh được xây dựng một lộ trình riêng phù hợp với điều kiện công tác và học tập để đảm bảo cơ hội tốt nghiệp đúng hạn.

- Được hỗ trợ tối đa các thủ tục cần thiết một cách nhanh gọn, khoa học và hiệu quả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Mục tiêu và phương pháp đào tạo: Đào tạo nhà khoa học có trình độ cao, có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ thuộc chuyên ngành Kinh tế quốc tế và hướng dẫn nghiên cứu khoa học để có khả năng áp dụng hiệu quả tại nơi công tác.

Thời gian và khung chương trình đào tạo: Ngắn gọn, tập trung, linh hoạt, cho phép nghiên cứu sinh dù xuất phát từ các ngành nghề, chuyên môn khác nhau vẫn đạt được các yêu cầu về khối kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy và bảo vệ luận án tiến sĩ. 

  • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với chuẩn đầu ra, phù hợp phương thức đào tạo theo tín chỉ ở ĐHQGHN.
  • Chương trình đào tạo xây dựng dựa trên tham khảo từ của Chương trình đào tạo Tiến sỹ Kinh tế của trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ)

Chương trình liên thông với các chương trình đào tạo Tiến sỹ nhóm ngành Kinh tế của của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.

>> Chi tiết về chương trình xem tại đây.